Πέμπτη, 25 Απριλίου 2024

Παγκόσμιας Ημέρας Περιβάλλοντος 2018

05/06/2018

H Δ/νση Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας, στο πλαίσιο της καθιερωμένης από τον Ο.Η.Ε. Παγκόσμιας Ημέρας Περιβάλλοντος (5 Ιουνίου) με θέμα για το 2018: «Beat Plastic Pollution», σας ενημερώνει για τα ακόλουθα:

Το Υπουργείο Υγείας, στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας Περιβάλλοντος που γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 5 Ιουνίου και έχει καθιερωθεί από τον ΟΗΕ ήδη από το 1972 για την ενημέρωση του παγκόσμιου κοινού για τα περιβαλλοντικά προβλήματα, συμμετέχει στην ενημέρωση του κοινού για την προστασία και την ανάδειξη του φυσικού και του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος.

Για το 2018, το σύνθημα του ΟΗΕ είναι « Beat Plastic Pollution ». Όπως αναφέρεται στον ιστότοπο της UNEP, ο πλανήτης μας είναι γεμάτος από επιβλαβή πλαστικά απορρίμματα. Κάθε χρόνο, περισσότερο από 8 εκατομμύρια τόνοι καταλήγουν στους ωκεανούς. Αν η τάση αυτή συνεχιστεί, μέχρι το 2050 οι ωκεανοί μας θα έχουν περισσότερο πλαστικό παρά ψάρια.

Το φετινό μήνυμα είναι απλό: απορρίπτουμε τις πλαστικές συσκευασίες μιας χρήσης. Αρνούμαστε ότι δε μπορούμε να επαναχρησιμοποιήσουμε.

Γενικότερα, η συσχέτιση των τομέων υγείας και περιβάλλοντος αποκτά και διεθνώς εντονότατο ενδιαφέρον. Σύμφωνα με τον ΠΟΥ, το 24% της νοσηρότητας και το 23% όλων των θανάτων αποδίδεται σε περιβαλλοντικούς παράγοντες. Για το λόγο αυτό ο ΠΟΥ έχει δημιουργήσει αυτοτελή τομέα περιβαλλοντικής υγιεινής με σκοπό να επηρεάσει δημόσιες πολιτικές και να αποκαλύψει τις βασικές αιτίες των περιβαλλοντικών απειλών στην υγεία. Πρόσφατα έχουν εκπονηθεί από Διεθνείς Οργανισμούς (ΠΟΥ, ΕΕ) σχέδια δράσης Υγείας και Περιβάλλοντος, στην εκπόνηση των οποίων συμμετέχει η Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας, και ειδικότερα τα Τμήματα Υγειονομικής Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Υγειονομικής Διαχείρισης Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων και Λοιπών Περιβαλλοντικών Κινδύνων. Οι αρμοδιότητες των Τμημάτων εκτείνονται σήμερα σε πλήθος αντικειμένων με στόχο τη λήψη προληπτικών μέτρων για την προστασία της Δημόσιας Υγείας (ποιότητα πόσιμου νερού και φυσικών μεταλλικών νερών, ασφαλής διάθεση υγρών, αερίων και στερεών αποβλήτων, ακτινοβολίες, κ.α.), διέπονται από πλήθος νομοθετικών κειμένων αποκλειστικής αρμοδιότητας και εξελίσσονται σε συνεχή βάση. Οι τομείς αυτοί διευρύνονται καθημερινά με την εξέλιξη της τεχνολογίας και την εμφάνιση και νέων κινδύνων για την υγεία του ανθρώπου (γενετικά τροποποιημένοι οργανισμοί, Η/Μ κύματα, κ.α.).

Στις παρούσες συνθήκες, με την πρόκληση της βιώσιμης ανάπτυξης και της λελογισμένης χρήσης πόρων, η Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας αναμένεται να διαδραματίσει ζωτικό ρόλο τα επόμενα χρόνια.