Κυριακή, 17 Νοεμβρίου 2019

Αντιμετώπιση εξαρτήσεων

Τελευταία άρθρα

15/01/2018

Ιατρεία Διακοπής Καπνίσματος

Στο σχετικό αρχείο περιλαμβάνονται τα στοιχεία επικοινωνίας των κατά τόπους Ιατρείων Διακοπής Καπνίσματος στα οποία μπορούν να απευθύνονται όσοι επιθυμούν να λάβουν υπηρεσίες απεξάρτησης από τα προϊόντα καπνού και συναφή προϊόντα.

Τα στοιχεία επικαιροποιούνται ανά τακτά διαστήματα, κατόπιν επικοινωνίας με τις διοικήσεις των αρμοδίων φορέων.

Πληροφορίες για την Απεξάρτηση από το κάπνισμα
Σελίδα: από 3