Πέμπτη, 25 Απριλίου 2024

Εκτελεστική Επιτροπή

14/06/2019

1. ΜΑΡΚΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Πρόεδρος του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας, ως Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής.
2. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΗΛΙΑΝΑ, Αντιπρόεδρος του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας , ως Αντιπρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής.
3. ΘΕΟΦΙΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, Προϊστάμενη της Γενικής Διεύθυνσης Υπηρεσιών Υγείας του Υπουργείου Υγείας.
4. ΒΑΡΝΑΒΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, μέλος Δ.Σ. του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.), ως εκπρόσωπος του Ε.Ο.Δ.Υ.
5. ΚΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ως εκπρόσωπος του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου.
6. ΓΑΡΥΦΑΛΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, Καθηγητής Παθολογίας - Ρευματολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.).
7. ΜΑΤΣΟΥΚΑ ΧΑΡΙΣ, Πρόεδρος του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας (Ε.ΚΕ.Α.).

Η Εκτελεστική Επιτροπή (Ε.Ε.) συνεδριάζει τακτικά κάθε είκοσι (20) ημέρες και εκτάκτως εφόσον το ζητήσουν ενυπόγραφα τρία (3) μέλη της, τα οποία στην αίτησή τους πρέπει να αναφέρουν τον προτεινόμενο από αυτά χρόνο συνεδρίασης και τα προς συζήτηση θέματα. Η Εκτελεστική Επιτροπή καθορίζει την ημερήσια διάταξη των συνεδριάσεων της ολομέλειας, ορίζει τους αντίστοιχους εισηγητές και έχει την ευθύνη για την υλοποίηση των αποφάσεων που λαμβάνονται.