Πέμπτη, 22 Οκτωβρίου 2020

Εβδομάδα Ηλεκτρονικής Υγείας

13/06/2013
Εβδομάδα Ηλεκτρονικής Υγείας

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΘΕΜΑ: «Ηλεκτρονική Υγεία 2013: Συμμετοχή της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα eHealth»

Η Διάσκεψη Υψηλού Επιπέδου και η σύσκεψη του Ευρωπαϊκού Δικτύου Ηλεκτρονικής Υγείας πραγματοποιήθηκε την προηγούμενη εβδομάδα στο Δουβλίνο, με πρωτοβουλία της Ιρλανδικής Προεδρίας και των Κοινοτικών Αρχών, παράλληλα με την ετήσια Συνάντηση και Έκθεση Τεχνολογιών Πληροφορικής του χώρου της Υγείας.

Το Υπουργείο Υγείας εκπροσωπήθηκε από τριμελές κλιμάκιο εμπειρογνωμόνων με επικεφαλής τη Γενική Γραμματέα Δημόσιας Υγείας και εκπροσώπους από την ΗΔΙΚΑ και το Κοινοτικό Πρόγραμμα European Patients Smart Open Services (epSOS).

Κατά τη διάρκεια των εργασιών του Ευρωπαϊκού Δικτύου Ηλεκτρονικής Υγείας (eHealth), συζητήθηκαν τα κυριότερα ζητήματα που εμπίπτουν στην εφαρμογή του άρθρου 14 της Οδηγίας 24/2011 σχετικά με την «εφαρμογή των δικαιωμάτων των ασθενών στο πλαίσιο της διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης», όπως και οι πολιτικές και τεχνικές πτυχές που σχετίζονται με την ανάπτυξη των υπηρεσιών eHealth στην Ευρώπη.

Διαμόρφωση και εφαρμογή εναρμονισμένων Ευρωπαϊκών Προτύπων

Τα κυριότερα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης περιελάμβαναν τη διαμόρφωση και εφαρμογή εναρμονισμένων Ευρωπαϊκών Προτύπων για τις διασυνοριακές ηλεκτρονικές συνταγές (e-prescription), για την ασφαλή πρόσβαση σε περιληπτικά αρχεία ασθενών (patient summary), για την αμοιβαία αναγνώριση μεταξύ των κρατών-μελών των διαδικασιών πιστοποίησης και ταυτοποίησης ασθενών/ασφαλισμένων και επαγγελματιών/υπηρεσιών υγείας, όπως και για την ανάπτυξη όλων των αναγκαίων μέτρων ʽδιαλειτουργικότηταςʼ των συστημάτων e-health των κρατών-μελών.

Στο πεδίο των νέων εφαρμογών και των δυνατοτήτων που μπορεί να προσφέρει στους πολίτες, τόσο σήμερα όσο και στο μέλλον, η ανάπτυξη υπηρεσιών ηλεκτρονικής Υγείας, πραγματοποιήθηκαν πολυάριθμες επιστημονικού και τεχνικού περιεχομένου συναντήσεις, μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων φορέων: Εθνικές και Κοινοτικές Αρχές, βιομηχανία εφαρμογών πληροφορικής στον Υγειονομικό Τομέα και στρατηγικής σημασίας κοινοπραξίες Δημόσιων Φορέων, Βιομηχανίας και ακαδημαϊκού χώρου (π.χ. η Ευρωπαϊκή Σύμπραξη Καινοτομίας European Innovation Partnership on Active and Healthy Ageing, η European Connected Health Alliance,το EU-US Marketplace, κλπ).

Ανάγκη δημιουργίας «οικοσυστημάτων e-Health»

Κεντρικό μήνυμα των παραπάνω διεργασιών αποτέλεσε το συμπέρασμα για την ανάγκη δημιουργίας «οικοσυστημάτων e-Health» με την ενεργητική συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων φορέων.

Όπως αναφέρεται και στο Ευρωπαϊκό Σχέδιο Δράσης 2012-2020 για την ηλεκτρονική Υγεία, η ανάπτυξη υπηρεσιών ηλεκτρονικής Υγείας στοχεύει στη βελτίωση της εφαρμογής ψηφιακών συστημάτων παρακολούθησης και φροντίδας στο σπίτι για ηλικιωμένους και χρόνια πάσχοντες, στη διάδοση της χρήσης της τεχνολογίας της τηλεϊατρικής για διαγνωστικούς και θεραπευτικούς σκοπούς, στην ενίσχυση τηςασφάλειας και της ποιότητας των παρεχόμενων διασυνοριακών υπηρεσιών υγείας, στην προώθηση της καινοτομίας για τη δημιουργία νέων προϊόντων και υπηρεσιών, που μπορούν να συμβάλλουν στη βιωσιμότητα και την αποδοτικότητα των Συστημάτων Υγείας, αλλά και γενικότερα στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των Ευρωπαίων πολιτών.

Παράλληλα, η ανάπτυξη των ηλεκτρονικών υπηρεσιών υγείας μπορεί να συμβάλλει καθοριστικά ως ένας σημαντικός μοχλός ανάπτυξης και ανταγωνιστικότητας στον τομέα της Ευρωπαϊκής βιομηχανίας και της τεχνολογίας.

eHealth Forum 2014

Η χώρα μας συμμετέχει ενεργητικά στις παραπάνω εξελίξεις και με την ευκαιρία της ανάληψης της Ευρωπαϊκής Προεδρίας το α΄ εξάμηνο του 2014, θα διοργανώσει αντίστοιχο Forum Ηλεκτρονικής Υγείας τον Μάιο του 2014, με την ονομασία eHealth Forum 2014.