Τετάρτη, 21 Φεβρουαρίου 2024

eHealthForum 2014 – ΑΘΗΝΑ, 12-14 ΜΑΙΟΥ

02/04/2014
eHealthForum 2014 – ΑΘΗΝΑ, 12-14 ΜΑΙΟΥ

eHealthForum 2014 – ΑΘΗΝΑ, 12-14 ΜΑΙΟΥ

Το κορυφαίο ευρωπαϊκό φόρουμ για την ηλεκτρονική υγεία

Στo πλαίσιο της Ελληνικής Προεδρίας της Ε.Ε., το Υπουργείο Υγείας οργανώνει το eHealth Forum 2014, την κορυφαία ευρωπαϊκή συνάντηση για την Ηλεκτρονική Υγεία που θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα, από τις 12 έως τις 14 Μαΐου 2014, στο Μέγαρο – Διεθνές Συνεδριακό Κέντρο Αθηνών.

Το eHealth Forum συνδιοργανώνεται από τη Γενική Γραμματεία Δημόσιας Υγείας -που είναι ο αρμόδιος φορέας για την ανάπτυξη υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Υγείας της χώρας- τις Γενικές Διευθύνσεις της Επιτροπής της Ε.Ε. CONNECT (DG Communications Networks, Content and Technology) και SANCO (DG Health and Consumer Protection) και το ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. (Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων). Στόχος του Forum είναι να αναδείξει τη διεθνή εμπειρία και πρακτική στον τομέα της ανάπτυξης εφαρμογών πληροφορικής στην Υγεία και ειδικότερα στο πεδίο της αξιοποίησης καινοτόμων λύσεων για την παροχή υπηρεσιών θεραπείας, παρακολούθησης και αποκατάστασης των ασθενών εκτός νοσοκομειακού περιβάλλοντος.

Φιλοδοξία της διοργάνωσης είναι να λειτουργήσει ως ένας πόλος έλξης και σημείο συνάντησης μεταξύ όλων των εμπλεκομένων εταίρων σε αυτό το εγχείρημα: παραγόντων της αγοράς και της Βιομηχανίας, εκπροσώπων του ακαδημαϊκού χώρου, της τοπικής αυτοδιοίκησης, των Δημοσίων αρχών και πολλών άλλων.

Η τριήμερη διοργάνωση του eHealth Forum 2014 θα περιλαμβάνει:

  • Διάσκεψη Υψηλού επιπέδου εμπειρογνωμόνων ηλεκτρονικής υγείας για τις ευρωπαϊκές προτεραιότητες (High Level eHealth Experts Conference).
  • Συνάντηση του Δικτύου Ηλεκτρονικής Υγείας με τη συμμετοχή εκπροσώπων των εθνικών αρχών όλων των κρατών-μελών και με στόχο τη βιωσιμότητα των υγειονομικών συστημάτων μέσω της ανάπτυξης υπηρεσιών ηλεκτρονικής υγείας που μπορούν να διασφαλίσουν συνέχεια στην περίθαλψη και πρόσβαση σε ασφαλέστερες και πιο ποιοτικές υγειονομικές υπηρεσίες (eHealth Network Meeting).
  • Συνάντηση Εργασίας στο πλαίσιο του Μνημονίου Συνεργασίας ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τις ΗΠΑ σχετικά με τη διαλειτουργικότητα των εφαρμογών Ηλεκτρονικής Υγείας και την ανάπτυξη ηλεκτρονικών δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού (4th EU-US eHealth Marketplace & Cooperation Assembly).
  • Έκθεση υπηρεσιών και εφαρμογών με παράλληλο πρόγραμμα εκδηλώσεων και ομιλιών επιχειρηματικού, τεχνικού και επιστημονικού ενδιαφέροντος.

Στο eHealth Forum έχουν προσκληθεί ως ομιλητές Υπουργοί Υγείας κρατών μελών της Ε.Ε., Ευρωπαίοι Επίτροποι, Εκπρόσωποι Εκπαιδευτικών και Ερευνητικών Ιδρυμάτων, στελέχη επιχειρήσεων του τομέα της Πληροφορικής, επαγγελματίες Υγείας, καινοτόμων Μονάδων παροχής υπηρεσιών Υγείας και πολλοί άλλοι εμπειρογνώμονες.

Επίσημη γλώσσα του συνεδρίου θα είναι η Αγγλική.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε τον ιστότοπο του eHealth Forum: http://ehealth2014.org/ .

[gallery-57]