Τετάρτη, 21 Φεβρουαρίου 2024

Ανοιχτή πρόσκληση για υποβολή προτάσεων στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού» 2007-2013 (ΚΩΔ. 30)

16/04/2014

Τιτλος: ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού» 2007-2013 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ : ανάπτυξη της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας του πληθυσμού (ΚΩΔ. 30)

Κατηγορία: Ανάπτυξη της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας του πληθυσμού

Προϋπολογισμός: 15.000.000,00 €

Ημερομηνία Έναρξης: 04/04/2014
Ημερομηνία Λήξης: 31/12/2015