Πέμπτη, 29 Φεβρουαρίου 2024

EU High Level Expert Meeting-Health Emergency Management in the EU – The role of National Health Operations Centers

29/04/2014

English version

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ

9-10 ΜΑΙΟΥ 2014

ΞΕΝΟΧΕΙΟ ΠΕΝΤΕΛΙΚΟΝ, ΚΗΦΙΣΙΑ

Το Εθνικό Κέντρο Επιχειρήσεων Υγείας (ΕΚΕΠΥ) είχε την τιμή και την χαρά να διοργανώσει για πρώτη φορά όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στην Ευρώπη υπό την αιγίδα της Ελληνικής Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Υπουργείου Υγείας μια συνάντηση υψηλού επιπέδου εμπειρογνωμόνων (EU High Level Experts Meeting ) με θέμα : «Διαχείριση Εκτάκτων Υγειονομικών Καταστάσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Συμβολή των Εθνικών Κέντρων Επιχειρήσεων Υγείας», στις 9 &10 Μαΐου 2014 στο ξενοδοχείο «Πεντελικόν», στην Κηφισιά.

Υπό το φώς των τελευταίων εξελίξεων στον νομοθετικό τομέα σε ευρωπαϊκό επίπεδο, με την 1082 απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις διασυνοριακές απειλές (1082/2013 EU Decision on Serious Cross-Border Threats to Health) η οποία έχει ήδη τεθεί σε ισχύ από τον Νοέμβριο του 2013 και σηματοδοτεί την θεσμοθέτηση της Επιτροπής Υγειονομικής Ασφάλειας η χώρα μας διοργανώνοντας αυτήν την συνάντηση πρωτοστάτησε, αποδεικνύοντας στην πράξη ότι η προστασία της δημόσιας υγείας αποτελεί εθνική προτεραιότητα.

Κατά την διάρκεια των διαλέξεων και των στρογγυλών τραπεζιών που αναπτύχθηκαν τις δύο ημέρες της συνάντησης πάνω από 300 συμμετέχοντες επαγγελματίες υγείας , managers οργανισμών, υψηλόβαθμα στελέχη υπηρεσιών προερχόμενων από τον χώρο της υγείας καθώς και από πληθώρα άλλων υπηρεσιών όπως από την Πολιτική Προστασία, την Αστυνομία , την Πυροσβεστική, το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, το Υπουργείο Εξωτερικών κ.α, είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν θέματα που προβληματίζουν όχι μόνο τις δομές υγείας αλλά την Ευρώπη ως σύνολο, ως κοινότητα ανθρώπων.

Στο επιστημονικό πρόγραμμα συμμετείχε ένας σημαντικός αριθμός ειδικών επιστημόνων και ανώτερων στελεχών Κέντρων Επιχειρήσεων Υγείας από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως η Σουηδία, το Βέλγιο, η Πορτογαλία, η Σλοβενία, η Βουλγαρία, η Κύπρος, η Λιθουανία, η Πολωνία και η Λετονία καθώς και εξαιρετικοί εκπρόσωποι του εγχώριου ακαδημαϊκού και όχι μόνο χώρου, άλλα και ειδικοί επί θεμάτων διαχείρισης κρίσεων υγείας προερχόμενοι από διεθνείς οργανισμούς όπως ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ), ο Διεθνής Οργανισμός για την Μετανάστευση (ΙΟΜ) αλλά και ευρωπαϊκούς θεσμούς όπως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (DG SANCO/C3).

Αναπτύχθηκαν θέματα όπως:

α) Τα Εθνικά Κέντρα Επιχειρήσεων Υγείας και η έννοια της Διαλειτουργικότητας τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση καθώς οι έκτακτες καταστάσεις των τελευταίων ετών στον τομέα της υγείας υπογραμμίζουν την ανάγκη για τον καλύτερο και αποτελεσματικότερο συντονισμό φορέων και υπηρεσιών.

β) Οι Έκτακτες Καταστάσεις, Μαζικές Απώλειες. Διαλειτουργικότητα Υγειονομικού Τομέα στην Ευρωπαϊκή Ένωση με την έννοια της διαλειτουργικότητας και της διασύνδεσης των Κέντρων Επιχειρήσεων να αποτελεί έννοια κλειδί για τον σχεδιασμό μελλοντικών δράσεων και την ανάπτυξη πιθανών συνεργασιών στον τομέα διαχείρισης υγειονομικών κρίσεων μεταξύ των κρατών – μελών της ΕΕ

γ) Τα Υγειονομικά και Φαρμακευτικά Αποθέματα και τις διαδικασίες για την κοινή προμήθεια ιατρικών εμβολίων σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης – μια διαδικασία που βρίσκεται σε εξέλιξη

δ) Τα Οξέα Συμβάντα Δημόσιας Υγείας. Επιχειρησιακός Σχεδιασμός – Διαχείριση σε Περίοδο Κρίσης όπου μεταξύ άλλων συζητήθηκαν οι προκλήσεις για την Δημόσια Υγεία που έχει αντιμετωπίσει η Ευρώπη όπως π.χ. γρίπη των πτηνών, η απειλή του νέου κορονοϊού (mers- co), ο ιός έμπολα, το θέμα της πολιομυελίτιδας

ε) HΥγειονομική Διαχείριση των Μεταναστών όπου παρουσιάστηκαν ανάμεσα στα άλλα θέματα και οι δράσεις του ΕΚΕΠΥ και του Υπουργείου Υγείας σχετικά με την υγειονομική κάλυψη των μεταναστών εντός των Προαναχωρησιακών Κέντρων και των Κέντρων Κράτησης Μεταναστών αλλά και εκτός αυτών που είναι ένα θέμα που απασχολεί όχι μόνο την χώρα μας αλλά την Ευρώπη στο σύνολό της

Οι εργασίες της συνάντησης, τα συμπεράσματα καθώς και οι προτάσεις δράσεων και συνεργασιών που αναδύθηκαν, θα αποτυπωθούν σε σχετική επίσημη Έκθεση Πεπραγμένων που θα ανακοινωθεί το αμέσως επόμενο διάστημα.

Δρ. Πάνος Ευσταθίου

Ορθοπαιδικός - Χειρουργός

Αντιπρόεδρος Ελληνικής Εταιρείας

Χειρουργικής Ορθοπαιδικής και Τραυματολογίας

Διοικητής Εθνικού Κέντρου Επιχειρήσεων Υγείας

Πρόεδρος Οργανωτικής Επιτροπής

EU HIGH LEVEL EXPERTS MEETING

9-10 MAY 2014,

PENTELIKON HOTEL, KIFISSIA

The National Health Operations Center (EKEPY) of the Hellenic Ministry of Health had the honor and pleasure to organize for the first time not only in Greece but also in Europe under the auspices of the Greek Presidency of the European Union and the Ministry of Health an EU High Level Experts Meeting entitled: “Health Emergency Management in the EU – The role of National Health Operations Centers” on 9 & 10 May 2014 at «Pentelikon Hotel», in Kifissia .

Under the light of the recent developments in the legislative sector at the European level where the European Commission has currently launched the implementation of 1082/2013 EU Decision on cross – border threats to health (put in force since 6-11-2013 ) marking the establishment of the health Security Committee, all member- states are bound to reorient their followed practices onto a more interactive approach promoting the interoperability between the competent agencies at both National and International level. In this respective our country launching an innovative initiative organized this meeting demonstrating in practice that the protection of public health is – as it should be- a national priority. In this context we considered this meeting as an opportunity to discuss issues relating to health security mainly in the axis of exchanging experiences and best followed practices at National and European level enhancing further the collaboration between member -states in this field.

During the lectures and roundtables developed both days of the meeting the participants (over 300 health professionals, managers, senior and executive officers from the health sector, the civil protection, the police force, the fire department, the Ministry of Defense, the Ministry of Foreign Affairs and a variety of other agencies), had the opportunity to attend to a series of fruitful discussions on matters that currently concern Europe as a whole, as a community of people.

The scientific program involved a significant number of specialists and senior officers of Health Operations Centers of EU member - states such as Sweden , Belgium , Portugal , Slovenia , Bulgaria, Cyprus , Lithuania , Poland and Latvia as well as excellent representatives of the national academic field, but also experts on health crisis management derived from international organizations like the World health Organization ( WHO) , the International Organization for Migration ( IOM ) and European institutions like the European Commission (DG SANCO / C3).

The main topics which were developed can be described as follows:

a)National Health Operations Centers: Interoperability in the European Union highlighting the need for better and more effective coordination between agencies

b) Emergencies, Mass Casualties. Interoperability of the Health Sector in the European Union where the notion of interconnection and networking of Emergency Operations Centers emerged as a key concept for designing future actions and developing potential partnerships in managing health crisis among EU countries

c) Health Stock Piles and the procedure of the Joint Procurement Agreement of medical countermeasures currently finalized at a European level

d) Acute Public Health Events. Operational Planning – Management in a Time of Crisis where were discussed the challenges and the lessons learned in the recent past while Europe handled health emergencies (Avian Influenza [H5N1], H1N1 virus, mers-co threat, issues relating to poliomyelitis etc)l

e) Health Management of Immigrants -Cross-border Health Threats where among other issues the action plan of the National Health Operations Center of the Ministry of Health on Health Coverage of Detention Centers and Preliminary Reception Centers of Illegal Immigrants in Greece was presented

The works of the meeting, the conclusions and the recommendations on actions and partnerships that have been proposed, will be reflected on an Official Report which will be composed and released within a reasonable time.

Panos Efstathiou, M.D., Ph.D

Orthopaedic Surgeon,

Vice President of the Hellenic Association of

Orthopaedic Surgery & Traumatology

Commander, National Health Operations Center,

Hellenic Ministry of Health

President of the Organizing Committee

[gallery-56]