Πέμπτη, 13 Αυγούστου 2020

Εκπαιδευτική πρωτοβουλία για την πρόληψη του καπνίσματος στους μαθητές Β’ και Γ’ γυμνασίου όλης της χώρας

14/05/2014
Πρόληψη καπνίσματος στα γυμνάσια

...

Η Εκπαιδευτική πρωτοβουλία για την πρόληψη του καπνίσματος στους μαθητές Β’ & Γ’ γυμνασίου όλης της χώρας βασίζεται σε έρευνα, η οποία πραγματοποιήθηκε από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων και το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής στο διάστημα 09 Απριλίου - 09 Μαΐου 2014.

Βασικός στόχος του προγράμματος ήταν να αποτελέσει την επιστημονική βάση για εκστρατεία ενημέρωσης/ ευαισθητοποίησης, ικανή να αναχαιτίσει την εκτεταμένη διάδοση του καπνίσματος στους νέους ανθρώπους.

Ένας δεύτερος στόχος αυτής της εκπαιδευτικής πρωτοβουλίας ήταν να καταστήσει τους μαθητές της β’ και γ’ γυμνασίου στους οποίους απευθυνόταν συμμέτοχους σε μια ερευνητική διαδικασία που τους έδινε τη δυνατότητα να σκεφτούν και να αντιδράσουν. Με αυτήν την έννοια, το ερευνητικό πρόγραμμα είχε έναν παιδαγωγικό χαρακτήρα που ξεπερνούσε κατά πολύ μια απλή εκστρατεία ενημέρωσης για τους κινδύνους που σχετίζονται με το κάπνισμα.

...