Πέμπτη, 30 Ιουνίου 2022

Γενικές κατευθύνσεις - οδηγίες για τον αιμορραγικό πυρετό Έμπολα προς τις Μονάδες Υγείας (δημόσιες και ιδιωτικές) της χώρας

22/10/2014
πληροφόρηση για τον ιό Ebola

Σχέδιο Δράσης για την αντιμετώπιση του αιμορραγικού πυρετού Έμπολα "ΑΘΗΝΑ"

Ενίσχυση επιπέδου ετοιμότητας λιμένων της χώρας για τον αιμορραγικό πυρετό Ebola

Οδηγίες προς το Ε.Κ.Α.Β. για τον αιμορραγικό πυρετό Έμπολα

Εφαρμογή του Διεθνούς Υγειονομικού Κανονισμού - Καταχώρηση και έκδοση Πιστοποιητικών Υγειονομικού Ελέγχου / Απαλλαγής Μέτρων Υγειονομικού Ελέγχου πλοίων σε βάση δεδομένων των Ευρωπαϊκών κρατών - Ορισμός Λιμένων υπεύθυνων για διαχείριση περιστατικών αιμορραγικού πυρετού Έμπολα


Βίντεο με πληροφορίες για τον Έμπολα


Στα πλαίσια της προετοιμασίας της χώρας για την αντιμετώπιση πιθανής εισαγωγής κρούσματος αιμορραγικού πυρετού Έμπολα και την αποφυγή μετάδοσης της νόσου εκδίδεται η παρούσα εγκύκλιος προς εφαρμογή από τα κέντρα υγείας του Π.Ε.Δ.Υ., τα νοσοκομεία, συμπεριλαμβανομένων και των στρατιωτικών νοσοκομείων και των Ν.Π.Ι.Δ. και τις ιδιωτικές κλινικές. Οι μονάδες υγείας έχουν καίριο ρόλο στον έλεγχο της επιδημίας, μέσω της έγκαιρης αναγνώρισης και συστηματικής απομόνωσης των περιστατικών καθώς και της κατάλληλης ατομικής προστασίας των εργαζομένων τους. [Διαβάστε περισσότερα...]

Λόγω της εξέλιξης της επιδημίας του ιού Έμπολα σε χώρες της Δ. Αφρικής (Γουινέα, Λιβερία και Σιέρρα Λεόνε) και για την αποφυγή ανεξέλεγκτης εισόδου κρουσμάτων αιμορραγικού πυρετού Έμπολα στην Ελλάδα, επιβάλλεται η εφαρμογή προληπτικών μέτρων ελέγχου εισόδου επιβατών στα αεροδρόμια της χώρας, όπως η συμπλήρωση της «Κάρτας Εισερχόμενων Επιβατών». [Διαβάστε περισσότερα...]