Τετάρτη, 27 Οκτωβρίου 2021

Διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια υπηρεσιών εγκατάστασης και παραμετροποίησης συστήματος ψηφιακής IP τηλεφωνίας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

06/06/2011