Τετάρτη, 24 Ιουλίου 2024

Προσκλήσεις για απευθείας αγορά υγειονομικού υλικού, ατομικών μέτρων προστασίας και φαρμάκων με σκοπό την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19

Βάσει του Άρθρου 3 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 25-2-2020 (ΦΕΚ 42/Α/25-2-2020) "Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού".

Για ανάρτηση πρόσκλησης στην παρούσα ενότητα παρακαλούμε όπως αποστείλετε email στο itdep [at] moh.gov.gr με κοινοποίηση στο digital [at] moh.gov.gr (αντικαθιστώντας το " [at] " με @).

Παρακαλούμε όπως λάβετε υπ' όψιν

την υπ' αριθμ. 55/11-3-2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, άρθρο 16:

"Οι τεχνικές προδιαγραφές, οι απαιτούμενες ποσότητες, καθώς και ο καθορισμός του χρόνου παράδοσης των υπό προμήθεια προϊόντων και υπηρεσιών, που προορίζονται για κάλυψη έκτακτων αναγκών δημόσιας υγείας των δημόσιων νοσοκομείων, και λοιπών νομικών προσώπων εποπτείας των Δημόσιων Υγειονομικών Περιφερειών από τη διάδοση του κορωνοϊού COVID-19, εγκρίνονται με απόφαση του Κεντρικού Συμβουλίου των Υγειονομικών Περιφερειών (ΚΕΣΥΠΕ)."

όπως και την ερμηνευτική εγκύκλιο για την εφαρμογή των διατάξεων, των Πράξεων Νομοθετικού Περιεχομένου, για την αντιμετώπιση της λοίμωξης SARS-CoV-2, αναφορικά με τα θέματα δημοσίων συμβάσεων.


Αναρτώνται μόνο προσκλήσεις για τις οποίες μας γνωστοποιείται η σχετική απόφαση ΚΕΣΥΠΕ σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 16 της ΠΝΠ υπ' αριθμ. 55/11-3-2020.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι όπως ανατρέχουν στις ήδη υπάρχουσες προσκλήσεις για ανακοινώσεις-διευκρινίσεις.

Τελευταία άρθρα

Σελίδα: από 34