Οικοσύστημα ηλεκτρονικής υγείας

4η Συνάντηση του Οικοσυστήματος Ηλεκτρονικής Υγείας

Το Ελληνικό Οικοσύστημα Ηλεκτρονικής Υγείας προγραμματίζει για τις 5-6 Φεβρουαρίου 2015 την τέταρτη διήμερη σύνοδο εργασιών του.

περισσότερα

3η Συνάντηση του Οικοσυστήματος Ηλεκτρονικής Υγείας

3η Συνάντηση του Οικοσυστήματος Ηλεκτρονικής Υγείας

Το Ελληνικό Οικοσύστημα Ηλεκτρονικής Υγείας προγραμματίζει για τις 30 Σεπτεμβρίου και την 1η Οκτωβρίου 2014 την τρίτη διήμερη σύνοδο εργασιών του.

περισσότερα