Πέμπτη, 20 Ιανουαρίου 2022

Διεξαγωγή Δημόσιας Διαβούλευσης της Ε. Επιτροπής για την προώθηση της καινοτομίας στο χώρο της Υγείας

28/07/2017

Βελτίωση της Υγείας & και της Καινοτομίας μέσω της Ψηφιακής Τεχνολογίας
Ιmproving European citizens' Quality of Living
by improving Europe's health, care and research systems
by using digital technologies


Στα πλαίσια των Κοινών Δράσεων έτους 2017 – Joint Actions 2017, σας ενημερώνουμε για την πρωτοβούλια της Ε. Επιτροπής σχετικά με την έναρξη Διαβούλευσης για την Υγεία και την Φροντίδα στο πλαίσιο της Ψηφιακής Ενιαίας Αγοράς (Health and Care in the Digital Single Market).
Πολίτες, οργανώσεις ασθενών, επαγγελματίες υγείας και περίθαλψης, Δημόσιες αρχές, ερευνητές, βιομηχανίες, επενδυτές, ασφαλιστές και χρήστες ψηφιακών εργαλείων υγείας καλούνται όλοι να μοιραστούν τις απόψεις τους μέσω έρευνας της ΕΕ έως τις 12 Οκτωβρίου 2017.

Αυτή η διαβούλευση έχει ολοκληρωθεί. Υλικό σχετικά με τα αποτελέσματα μπορείτε να δείτε εδώ.