Δευτέρα, 25 Σεπτεμβρίου 2023

mHealth - Υγεία εν Κινήσει

02/09/2018
mHealth

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (Π.Ο.Υ.) ορίζει την κινητή υγεία ως «πρακτική ιατρικής και δημόσιας υγείας που υποστηρίζεται από κινητές συσκευές, όπως κινητά τηλέφωνα, συσκευές παρακολούθησης ασθενών, προσωπικούς ψηφιακούς βοηθούς και άλλες ασύρματες συσκευές».

Ο μεγάλος αριθμός διαθέσιμων εφαρμογών για τον τρόπο ζωής και την ευζωία (well-being) χωρίς σαφή στοιχεία σχετικά με την ποιότητα και την αξιοπιστία τους δημιουργεί ανησυχίες σχετικά με την ικανότητα των καταναλωτών να εκτιμούν τη χρησιμότητά τους, περιορίζοντας έτσι την αποτελεσματική πρόσβασή τους προς όφελος της δημόσιας υγείας. Η διασφάλιση της ποιότητας των δεδομένων είναι επίσης απαραίτητη για τη σύνδεση των εφαρμογών με τα ηλεκτρονικά μητρώα υγείας και για την αξιοποίηση στην κλινική πρακτική.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη μέλη της, συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας, αναγνωρίζοντας τις δυνατότητες και τα ζητήματα που προκύπτουν από την ανάπτυξη της ηλεκτρονικής υγείας και παρεμφερών κλάδων όπως το mHealth, έχει αναλάβει διάφορες πρωτοβουλίες που σχετίζονται με τον τομέα αυτό.

Τον Απρίλιο του 2014, η Ε.Ε. δημοσίευσε την Πράσινη Βίβλο για την κινητή υγεία (Green Paper on mobile health), δρομολογώντας παράλληλα δημόσια διαβούλευση για την ανάδειξη εμποδίων στην ανάπτυξη του mHealth σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Τα αποτελέσματα της διαβούλευσης μπορείτε να τα δείτε εδώ.

Εκτός από την Πράσινη Βίβλο, η Επιτροπή δημοσίευσε κείμενο εργασίας σχετικά με το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο της ΕΕ που ισχύει για εφαρμογές (apps) lifestyle και ευζωίας, παρέχοντας νομική καθοδήγηση σχετικά με την κοινοτική νομοθεσία προς κατασκευαστές εφαρμογών και ιατροτεχνολογικών προϊόντων, πλατφόρμες ψηφιακής διανομής κ.λπ.

Άλλες πρωτοβουλίες περιλαμβάνουν τη διευκόλυνση ενός Κώδικα Δεοντολογίας (Code of Conduct) για εφαρμογές κινητής υγείας για κινητά, που καλύπτει θέματα ιδιωτικότητας και ασφάλειας. To Σχέδιο του Κώδικα, έχει εξεταστεί και από την ομάδα εργασίας του άρθρου 29 για την προστασία των δεδομένων (Article 29 WP) με σκοπό την περαιτέρω αναθεώρησή του. Επίσης στα πλαίσια του Δικτύου Ηλεκτρονικής Υγείας η ΕΕ σύστησε υποομάδα mHealth η οποία παρουσίασε το 2016 αναφορά για στρατηγικές κρατών μελών και το 2017 αναφορά με προτάσεις για μελλοντικές δράσεις στον τομέα του mHealth. Ακόμη εγκαινιάστηκε πρόσφατα το mHealth Hub, ένα πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από το «Ορίζοντας 2020», στο οποίο συμμετέχει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Τέλος διαθέσιμη υπάρχει και αναφορά της Ομάδας Εργασίας Working Group on mHealth Assessment Guidelines που συστήθηκε από την ΕΕ το 2016 και περιλαμβάνει case studies από το χώρο του mHealth σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Το Υπουργείο Υγείας παρακολουθεί τις εξελίξεις μέσω της εκπροσώπησής του σε ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και προσβλέπει στη συνεργασία με όλους τους ενδιαφερόμενους του χώρου κινητής υγείας με σκοπό τη δημιουργία ενός οικοσυστήματος που θα οδηγήσει στη δημιουργία ενός ασφαλούς και ποιοτικού πλαισίου παροχής υπηρεσιών στη xώρα μας.