Πέμπτη, 22 Αυγούστου 2019

Προγράμματα eHealth και αποτελέσματα

13/11/2018

Στην παρούσα ενότητα παρουσιάζονται ενδεικτικά και σαφώς μη εξαντλητικά, συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα ηλεκτρονικής υγείας που ολοκληρώθηκαν σε εγχώριο και κυρίως, πιλοτικό επίπεδο, αναδεικνύοντας τα όποια αποτελέσματα προέκυψαν. Αν θέλετε να μας ενημερώσετε για αντίστοιχα έργα, μπορείτε να αποστείλετε email στο ehealth@moh.gov.gr

Πρόγραμμα Τηλεφροντίδας Renewing Health

Το πρόγραμμα (Renewing Health, 2014) λειτούργησε ως πιλοτικό σε Θεσσαλία και Κεντρική Ελλάδα, παρέχοντας υπηρεσίες εξ αποστάσεως παρακολούθησης σε ασθενείς με χρόνιες παθήσεις και συγκεκριμένα Διαβήτη τύπου 2, καρδιοαγγειακές παθήσεις και χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια. Στις περιπτώσεις των ασθενών με διαβήτη και καρδιακή ανεπάρκεια, παρατηρήθηκαν θετικά κλινικά αποτελέσματα όσον αφορά την παρέμβαση μέσω τηλεπαρακολούθησης.

Ανεδείχθησαν ο αργός ρυθμός υιοθέτησης τεχνολογικής καινοτομίας στη φροντίδα υγείας καθώς και εμπόδια όπως η πολυπλοκότητα του θεσμικού πλαισίου, η έλλειψη μοντέλων αποζημίωσης καθώς και η έλλειψη διαλειτουργικότητας στις υποδομές τηλεϊατρικής.

Πρόγραμμα SmartCare

Στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα SmartCare, που αποτέλεσε πιλότο PSP (Policy Support Program), συμμετείχαν δήμοι από χώρες της Ευρώπης, από την Ελλάδα οι Δήμοι Παλαιού Φαλήρου, Αλίμου, Αγ. Δημητρίου και η Αναπτυξιακή ΟΤΑ e-trikala A.E. του Δήμου Τρικκαίων. Το έργο αφορούσε στην ανάπτυξη και ενσωμάτωση, στις υπάρχουσες δομές φροντίδας, τεχνολογιών για την ανεξάρτητη διαβίωση ασθενών και ηλικιωμένων στο σπίτι (home platforms) με υπηρεσίες όπως παρακολούθηση των φυσιολογικών, περιβαλλοντικών και συμπεριφορικών παραμέτρων των ασθενών, διάφορες λειτουργίες αυτο-φροντίδας, διαχείριση της φαρμακευτικής αγωγής των ασθενών, πρόληψη πτώσεων και ατυχημάτων και εξάσκηση γνωσιακών λειτουργιών των ασθενών. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα του έργου, όσον αφορά στη βελτίωση της φυσικής υγείας των συμμετεχόντων δεν παρατηρήθηκαν αξιόλογες μεταβολές (SmartCare, 2016).

Παραπομπές: