Σάββατο, 13 Απριλίου 2024

Προγράμματα eHealth και αποτελέσματα

13/11/2018

Στην παρούσα ενότητα παρουσιάζονται ενδεικτικά και σαφώς μη εξαντλητικά, συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα ηλεκτρονικής υγείας που ολοκληρώθηκαν σε εγχώριο και κυρίως, πιλοτικό επίπεδο, αναδεικνύοντας τα όποια αποτελέσματα προέκυψαν. Αν θέλετε να μας ενημερώσετε για αντίστοιχα έργα, μπορείτε να αποστείλετε email στο ehealth@moh.gov.grΠρόγραμμα Τηλεφροντίδας Renewing Health

Το πρόγραμμα (Renewing Health, 2014) λειτούργησε ως πιλοτικό σε Θεσσαλία και Κεντρική Ελλάδα, παρέχοντας υπηρεσίες εξ αποστάσεως παρακολούθησης σε ασθενείς με χρόνιες παθήσεις και συγκεκριμένα Διαβήτη τύπου 2, καρδιοαγγειακές παθήσεις και χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια. Στις περιπτώσεις των ασθενών με διαβήτη και καρδιακή ανεπάρκεια, παρατηρήθηκαν θετικά κλινικά αποτελέσματα όσον αφορά την παρέμβαση μέσω τηλεπαρακολούθησης.

Ανεδείχθησαν ο αργός ρυθμός υιοθέτησης τεχνολογικής καινοτομίας στη φροντίδα υγείας καθώς και εμπόδια όπως η πολυπλοκότητα του θεσμικού πλαισίου, η έλλειψη μοντέλων αποζημίωσης καθώς και η έλλειψη διαλειτουργικότητας στις υποδομές τηλεϊατρικής.


Πρόγραμμα SmartCare

Στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα SmartCare, που αποτέλεσε πιλότο PSP (Policy Support Program), συμμετείχαν δήμοι από χώρες της Ευρώπης, από την Ελλάδα οι Δήμοι Παλαιού Φαλήρου, Αλίμου, Αγ. Δημητρίου και η Αναπτυξιακή ΟΤΑ e-trikala A.E. του Δήμου Τρικκαίων. Το έργο αφορούσε στην ανάπτυξη και ενσωμάτωση, στις υπάρχουσες δομές φροντίδας, τεχνολογιών για την ανεξάρτητη διαβίωση ασθενών και ηλικιωμένων στο σπίτι (home platforms) με υπηρεσίες όπως παρακολούθηση των φυσιολογικών, περιβαλλοντικών και συμπεριφορικών παραμέτρων των ασθενών, διάφορες λειτουργίες αυτο-φροντίδας, διαχείριση της φαρμακευτικής αγωγής των ασθενών, πρόληψη πτώσεων και ατυχημάτων και εξάσκηση γνωσιακών λειτουργιών των ασθενών. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα του έργου, όσον αφορά στη βελτίωση της φυσικής υγείας των συμμετεχόντων δεν παρατηρήθηκαν αξιόλογες μεταβολές (SmartCare, 2016).Πρόγραμμα United4Healh

Στο πρόγραμμα UnitedforHealth http://united4health.eu/ συμμετείχαν συνολικά 33 εταίροι από όλη την Ευρώπη, ανάμεσα στους οποίους υπάρχουν εκπρόσωποι από τα Εθνικά Συστήματα Υγείας της Ιταλίας, Δανίας, Νορβηγίας, Σλοβενίας, Φιλανδίας, Ισπανίας, Γερμανίας, Μ. Βρεττανίας , Τσεχίας, Γαλλίας και Ελλάδας αλλά και διεθνείς οργανισμοί από τον τομέα της ηλεκτρονικής υγείας. H Ελλάδα συμμετείχε μέσω της 5ης Υγειονομικής Περιφέρειας Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, καθώς και της “Ψηφιακές Πόλεις AE – Cities NET S.A.” (Αναπτυξιακή ΟΤΑ των Δήμων Λαρισαίων, Ιωαννιτών, Βόλου, Λαμιέων, Κοζάνης, Κατερίνης, Βέροιας, Καρδίτσας, Τρικάλων και Γρεβενών) και e-trikala A.E., κατόπιν άδειας από τα αρμόδια Υπουργεία. Τo πρόγραμμα είχε διάρκεια 3 ετών και συνολικό προϋπολογισμό 10.151.565 ευρώ για ολόκληρη την Ευρώπη και συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω του χρηματοδοτικού πλαισίου «Υποστήριξη Πολιτικών για Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών», ο δε εθνικός πιλότος από την Περιφέρεια Θεσσαλίας και το Υπουργείο Υγείας. Στο πλαίσιο του προγράμματος επιλέχθηκαν ασθενείς με χρόνια νοσήματα (όπως σακχαρώδης διαβήτης για την περίπτωση του πιλότου στην Ελλάδα) από τους θεράποντες ιατρούς με κριτήριο την ανάγκη εντατικής κατ' οίκον παρακολούθησης και ρύθμισης της θεραπευτικής αγωγής. Αξιοποιήθηκαν συμπεράσματα από το πρόγραμμα τηλεφροντίδας Renewing Health στην Κεντρική Ελλάδα (διπλή τυχαιοποιημένη κλινική δοκιμή) και οργανώθηκαν υπηρεσίες τηλεφροντίδας σε πραγματικές συνθήκες εξωτερικού ιατρείου που αξιολογήθηκαν μέσω μελέτης παρατήρησης. Tα συμπεράσματα της μελέτης ανέδειξαν ότι είναι εφικτή η κλινική αποτελεσματικότητα τηλεφροντίδας ασθενών με σακχαρώδη διαβήτη, ανάλογα όμως με την υπηρεσία ανά Εθνικό Σύστημα Υγείας.

Παραπομπές: