Πέμπτη, 23 Μαΐου 2024

Χαιρετισμός

03/04/2014

Χαιρετισμός Υπουργού Υγείας

Η Ελλάδα αναλαμβάνει την Προεδρία του Συμβουλίου της Ε.Ε. εν μέσω μίας δύσκολης οικονομικής συγκυρίας, φιλοδοξώντας να συμβάλει στην ανάδειξη πολιτικών υγείας που αφορούν ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Οικογένεια. Η Προεδρία του Συμβουλίου αποτελεί για την χώρα μας μία μοναδική ευκαιρία και πρόκληση για προώθηση της συνεργασίας των κρατών μελών με στόχο την δημιουργία αποτελεσματικότερων συστημάτων υγείας.

Η πρώτη προτεραιότητα που θέτουμε, είναι η ανάδειξη των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν τα Ευρωπαϊκά συστήματα υγείας στο επίπεδο της χρηματοδότησής τους. Η οικονομική κρίση είναι μια πραγματικότητα σε πολλές χώρες από την οποία επηρεάζεται η υγειονομική περίθαλψη και γι’ αυτό απαιτείται μια λεπτομερής ανάλυση και αξιολόγηση των δράσεων, που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε ένα πακέτο παρεμβάσεων αντιμετώπισης της κρίσης και ανάπτυξης ενός μοντέλου ανάκαμψης.

Η δεύτερη προτεραιότητα, αυτή της Μετανάστευσης και της Δημόσιας Υγείας, είναι ένα Ευρωπαϊκό ζήτημα, το οποίο χρήζει Ευρωπαϊκής λύσεως. Στόχος της Ελληνικής Προεδρίας είναι να θέσει το θέμα της μετανάστευσης στο επίκεντρο των συζητήσεων και να προωθήσει την συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών για την αντιμετώπιση μίας κοινής προκλήσεως, η οποία επηρεάζει την δημόσια υγεία.

Η τρίτη προτεραιότητα της Προεδρίας μας, είναι η διατροφή και η φυσική άσκηση, δεδομένου ότι αποτελούν σημαντικούς παράγοντες που σχετίζονται με την υγεία των πληθυσμών στην Ευρώπη. Τόσο η διατροφή και δη η μεσογειακή, όσο και η φυσική άσκηση/δραστηριότητα, αποτελούν πυλώνες του τρόπου ζωής μας και μπορούν να καθορίσουν το συνολικό επίπεδο της υγείας μας.

Η υγιεινή διατροφή και η προώθηση του Μεσογειακού Προτύπου Διατροφής σε συνδυασμό με την φυσική άσκηση, ως επιλογές υγιούς συμπεριφοράς και τρόπου ζωής αποτελούν ασπίδα στην μάχης κατά των επιδημιών και των χρονιών παθήσεων. Το θέμα αυτό θα αποτελέσει αντικείμενο Συνδιάσκεψης υψηλού επιπέδου που θα πραγματοποιηθεί στις 25-26 Φεβρουαρίου στην Αθήνα.

Η Ελληνική Προεδρία στοχεύει επίσης στην ανάδειξη των ευεργετικών αποτελεσμάτων που μπορεί να προσφέρει η Ηλεκτρονική Υγεία στους ασθενείς, στα συστήματα υγείας και στην κοινωνία. Ειδικά σε περιόδους οικονομικής κρίσης, η ανάπτυξη ηλεκτρονικών υπηρεσιών υγείας μπορεί να συμβάλλει ως μοχλός ανάπτυξης και ανταγωνιστικότητας, συγκρατώντας το κόστος της υγειονομικής περίθαλψης και εξασφαλίζοντας τη βιωσιμότητα των συστημάτων υγείας, διατηρώντας ταυτόχρονα την ποιότητα και την ασφάλεια των υπηρεσιών στο επιθυμητό επίπεδο.

Το Ελληνικό Υπουργείο Υγείας σας προσκαλεί στις εκδηλώσεις της Ελληνικής Προεδρίας, και προσδοκά στην συμμετοχή σας, ώστε να επιτευχθούν οι ανωτέρω στόχοι για καλύτερη υγεία, αποτελεσματικότερη διαχείριση των συστημάτων υγείας και περίθαλψη των πολιτών της Ευρώπης μέσα από βιώσιμα συστήματα υγείας.

Άδωνις Γεωργιάδης

Υπουργός Υγείας