Κυριακή, 14 Απριλίου 2024

Συνάντηση των Επικεφαλής των Εθνικών Οργανισμών Φαρμάκων

Συνάντηση των Επικεφαλής των Εθνικών Οργανισμών Φαρμάκων


Ημερομηνία: 18/2/2014 – 19/2/ 2014
Χώρος Διεξαγωγής: Ζάππειον Μέγαρον
Αριθμός Συμμετεχόντων: 100
Σημείο Επαφής
Δρ. Δέσποινα Ανδριώτη
Τμηματάρχης Οικονομικού
Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας (ΕΣΔΥ)
+30 – 213 – 20 10 134
dandrioti@esdy.edu.gr


Οι Επικεφαλής των Οργανισμών Φαρμάκων (HMA) συγκροτούν το Δίκτυο των αρμόδιων Εθνικών Αρχών, οι οποίες είναι υπεύθυνες για τη ρύθμιση θεμάτων των φαρμακευτικών προϊόντων που αφορούν ανθρώπινη και κτηνιατρική χρήση στην Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο. Οι Επικεφαλής επικεντρώνονται στο συντονισμό και την εναρμόνιση των συναφών πολιτικών στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τη λήψη αποφάσεων και τη συναίνεση για στρατηγικά θέματα σχετικά με το Ευρωπαϊκό Κανονιστικό Δίκτυο που αφορά στα φάρμακα. Στόχο έχουν την προώθηση και προστασία της υγείας ανθρώπινου και ζωικού κεφαλαίου, διασφαλίζοντας ότι οι ασθενείς και τα ζώα έχουν πρόσβαση σε φαρμακευτικά προϊόντα ποιότητας υψηλού επιπέδου, ασφάλειας και αποτελεσματικότητας. Σημαντικά θέματα που απασχολούν το Δίκτυο είναι ακόμη, θέματα φαρμακο-επαγρύπνησης, η διαχείριση του κινδύνου και η διάχυση βέλτιστων πρακτικών. Υποστηρίζεται από ομάδες εργασίας που καλύπτουν ειδικούς τομείς ευθύνης καθώς και από την Εκτελεστική Διοίκηση και τη Μόνιμη Γραμματεία.

Οι Πρόεδροι (Επικεφαλής) των αρμοδίων αρχών των Κρατών Μελών, εργάζονται για να εξασφαλίσουν ένα πλαίσιο κατευθύνσεων των νομοθετικών και κανονιστικών διαδικασιών για τα φάρμακα εντός του κοινοτικού συστήματος, καθώς και ένα κοινό φόρουμ για την ανταλλαγή απόψεων σε θέματα που παρουσιάζουν ενδιαφέρον για την Κοινότητα.

Η (HMA) συνεργάζεται με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη λειτουργία του Ευρωπαϊκού Κανονιστικού Δικτύου Φαρμάκων (European Medicines Regulatory Network).

Τελευταία άρθρα