Δευτέρα, 20 Μαΐου 2024

Διάσκεψη Υψηλού Επιπέδου Διατροφή και Φυσική Άσκηση

Ελληνική Προεδρία

Διάσκεψη Υψηλού Επιπέδου “Διατροφή και Φυσική Άσκηση” *


Ημερομηνία: 25/2/2014 – 26/2/ 2014
Χώρος Διεξαγωγής: Ζάππειον Μέγαρον

Πληροφορίες: Σέτη Κολόμβα
Διεύθυνση Διεθνών Σχέσεων
Υπουργείο Υγείας
τηλ: +30 213 216 1609 / 1633 / 1607

email: npa_presidency2014@yyka.gov.gr

skolomva@yyka.gov.gr


Για πληροφορίες σχετικά με την ηλεκτρονική εγγραφή σας στο Συνέδριο, παρακαλούμε απευθυνθείτε στο: registration_presidency2014@yyka.gov.gr


Η προστασία και η προαγωγή της υγείας των πολιτών της Ε.Ε., αποτελεί δεδηλωμένη προτεραιότητα για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τόσο η πρόληψη όσο και η ιατρική θεραπεία μπορούν να συμβάλλουν στην υγεία. Ωστόσο, η πρόληψη έχει αναμφισβήτητα ορισμένα πλεονεκτήματα. Μεταξύ των προληπτικών δράσεων, δύο είναι καθολικά στην υλοποίησή τους: η καλή διατροφή και η σωματική δραστηριότητα, τα οποία εφαρμόζονται καθ 'όλη την διάρκεια της ζωής.

Η Διάσκεψη, ως εκ τούτου, θα ασχοληθεί με θέματα όπως η διατροφή και η σωματική δραστηριότητα τόσο κατά τη διάρκεια της παιδικής ηλικίας όσο και κατά τη διάρκεια του γήρατος, η παιδική παχυσαρκία, οι πολιτικές που σχετίζονται με την αντιμετώπιση των μεταδοτικών λόγω διατροφής νοσημάτων, θέματα δημόσιας υγείας με έμφαση στις μη προνομιούχες ομάδες πληθυσμών, και επιστημονικές εκτιμήσεις για την διατύπωση στρατηγικών εντός της ΕΕ.

Η Διάσκεψη θα πρέπει να εξετάσει θέματα όπως την σχέση της διατροφής και της σωματικής δραστηριότητας καθ 'όλη τη διάρκεια της ζωής, συμπεριλαμβανομένης της ευαίσθητης παιδικής ηλικίας, αλλά και της προχωρημένης σε έτη ηλικίας, τις αποτελεσματικές προσεγγίσεις, καθώς και την εφαρμογής τους σε όλο τον πληθυσμό της ΕΕ και ιδιαίτερα στις ευάλωτες υποομάδες της.

Προοπτικές για την ενθάρρυνση των διατροφικών προτύπων, όπως η φιλική προς το περιβάλλον Μεσογειακή διατροφή και η προσαρμογή της σωματικής δραστηριότητας στην καθημερινή ζωή στο συνολικό επίπεδο του πληθυσμού, καθώς και η διευκόλυνση τους με σκοπό τις ουσιαστικές θετικές επιπτώσεις τους στην υγεία, στο πλαίσιο του σύγχρονου τρόπου ζωής της ΕΕ, επίσης, θα συζητηθούν.


* Συγχρηματοδοτούμενη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή