Δευτέρα, 20 Μαΐου 2024

Έκθεση για την Ηλεκτρονική Υγεία

Έκθεση για την Ηλεκτρονική Υγεία

Συγχρηματοδοτούμενη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή


Ημερομηνία: 12/5/2014 – 14/5/ 2014
Χώρος Διεξαγωγής: Μέγαρον Μουσικής Αθηνών
Αριθμός Συμμετεχόντων: 120
Σημείο Επαφής
κα Γεωργία Γκρίντζαλη
Ειδική Σύμβουλος, Γραφείο Γενικής Γραμματέως Δημόσιας Υγείας,
Υπουργείο Υγείας
+30 – 213 – 21 61 405
secretary.gen.dy-dir@yyka.gov.gr


Στα πλαίσια της διοργάνωσης του forum Ηλεκτρονικής Υγείας “eHealth Forum 2014”, η χώρα μας καλείται να οργανώσει τριήμερη Συνδιάσκεψη, η οποία θα περιλαμβάνει Διάσκεψη Υψηλού Επιπέδου, τη συνάντηση του Δικτύου Ηλεκτρονικής Υγείας, έκθεση υπηρεσιών και δράσεων, με παράλληλο πρόγραμμα εκδηλώσεων τεχνικού και επιστημονικού ενδιαφέροντος, πολλαπλές ομιλίες και παρουσιάσεις, ευκαιρίες διασύνδεσης, με στόχο να συζητηθούν οι πολιτικές ηλ-υγείας, να παρουσιαστούν καινοτόμες δράσεις και να οδηγηθούμε σε συντονισμένες ενέργειες σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. Το eHealth Forum 2014 διοργανώνεται σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ενώ στην έκθεση συμμετέχουν τόσο η Ευρωπαϊκή Κοινότητα όσο και η αγορά.
Η Ελληνική προεδρία οραματίζεται μια Ατζέντα για το “eHealth Forum 2014” προσανατολισμένη στην ανάδειξη των ευεργετικών αποτελεσμάτων που μπορεί να προσφέρει η ηλεκτρονική υγεία στους ασθενείς, στα συστήματα υγείας και στην κοινωνία.

Ειδικά σε περιόδους οικονομικής κρίσης, η ανάπτυξη ηλεκτρονικών υπηρεσιών υγείας μπορεί να συμβάλλει ως μοχλός ανάπτυξης και ανταγωνιστικότητας, συγκρατώντας το κόστος της υγειονομικής περίθαλψης και εξασφαλίζοντας τη βιωσιμότητα των συστημάτων υγείας, διατηρώντας ταυτόχρονα την ποιότητα και την ασφάλεια των υπηρεσιών στο
επιθυμητό επίπεδο.

Το eHealth Forum φιλοδοξεί να γίνει ένα πραγματικό φόρουμ για την ανταλλαγή εμπειριών, την αμοιβαία στήριξη και ενδυνάμωση των συμμετεχόντων, τη διασφάλιση των δικαιωμάτων των πολιτών, την ανταλλαγή καλών πρακτικών, την επίτευξη συνεργασιών και την ανάπτυξη καινοτόμων και διαλειτουργικών υπηρεσιών ηλεκτρονικής υγείας.

Τελευταία άρθρα