Κυριακή, 19 Μαΐου 2024

Άτυπη Συνάντηση Υπουργών Υγείας

Άτυπη Συνάντηση Υπουργών Υγείας

Ημερομηνία: Απρίλιος 2014

Χώρος Διεξαγωγής: Ζάππειον Μέγαρον

Πληροφορίες: κος Παναγιώτης Καλογεράκης

Τμηματάρχης

Διεύθυνση Διεθνών Σχέσεων

Υπουργείο Υγείας

τηλ.: +30 – 213 – 21 61 629

email: panagiotis.kalogerakis@yyka.gov.gr

Η Άτυπη συνάντηση Υπουργών Υγείας θα εστιάσει σε επίκαιρα θέματα υγείας που απασχολούν όλη την Ευρώπη.

Η οικονομική κρίση αποτελεί σήμερα μια πραγματικότητα σε πολλές χώρες της Ε.Ε. και απαιτεί μια λεπτομερή ανάλυση, αξιολόγηση και διεξαγωγή συμπερασμάτων τα οποία θα μπορούσαν να οδηγήσουν, σε παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση της κρίσης και την ανάπτυξης του μοντέλου ανάκαμψης.

Η μετανάστευση αποτελεί επίσης ένα κοινό Ευρωπαϊκό πρόβλημα, το οποίο απαιτεί κοινή ευρωπαϊκή λύση. Οι επιπτώσεις της μετανάστευσης στην δημόσια υγεία δεν μπορούν να υποτιμηθούν και δεν αφορούν μόνο την Ελλάδα. Στόχος μας είναι να θέσουμε το θέμα της μετανάστευσης στο επίκεντρο των συζητήσεων και να προωθήσουμε την συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών σε ένα κοινό πρόβλημα δημόσιας υγείας.

Η Ελληνική Προεδρία στοχεύει επίσης στην ανάδειξη των ευεργετικών αποτελεσμάτων που μπορεί να προσφέρει η ηλεκτρονική υγεία στους ασθενείς, στα συστήματα υγείας και στην κοινωνία. Η ανάπτυξη ηλεκτρονικών υπηρεσιών υγείας μπορεί να συμβάλλει ως μοχλός ανάπτυξης και ανταγωνιστικότητας, συγκρατώντας το κόστος της υγειονομικής περίθαλψης και εξασφαλίζοντας τη βιωσιμότητα των συστημάτων υγείας, διατηρώντας ταυτόχρονα την ποιότητα και την ασφάλεια των υπηρεσιών στο επιθυμητό επίπεδο.