Πέμπτη, 19 Μαΐου 2022

Συνεχιζόμενη Κατάρτιση

18/01/2011

Σχετικά με το αρχείο υπ.αρ.3 : Για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνηση απευθυνθείτε στο αντίστοιχο Κ.Ε.Κ. αξιοποιώντας το αρχείο "Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης" το οποίο θα βρείτε στα "Χρήσιμα τηλέφωνα και διευθύνσεις".