Τετάρτη, 21 Οκτωβρίου 2020

Έναρξη οικοσυστήματος ηλεκτρονικής υγείας

03/10/2013
Έναρξη οικοσυστήματος ηλεκτρονικής υγείας

Έναρξη οικοσυστήματος ηλεκτρονικής υγείας

Αναπτυσσόμενες συνέργειες στο νέο τοπίο των υπηρεσιών υγείας

Αγαπητοί φίλοι και εκπρόσωποι των εμπλεκόμενων φορέων του χώρου της Υγείας, σας καλούμε την Πέμπτη 3 Οκτωβρίου 2013 και ώρα 9.30 – 14.00 στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας, Λεωφόρος Αλεξάνδρας 196, στο αμφιθέατρο, για να συμμετέχετε ενεργά στη δημιουργία του ελληνικού οικοσυστήματος ηλεκτρονικής υγείας.

Η ημερίδα θα χωριστεί σε δύο ενότητες: στην πρώτη θα τονιστεί η αναγκαιότητα της έναρξης του οικοσυστήματος, με έμφαση στο ρόλο που μπορεί να παίξει σε καιρούς οικονομικής κρίσης. Στη δεύτερη ενότητα η έμφαση δίνεται στην παροχή κλινικής φροντίδας με την εφαρμογή υπηρεσιών ηλεκτρονικής υγείας καθώς και στη σημασία της ανάπτυξης μόνιμων συνεργασιών και της ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών.

Πιστεύουμε ότι το οικοσύστημα ηλεκτρονικής υγείας, στοχεύοντας στη συνεργασία όλων των αρμόδιων φορέων, μπορεί να συμβάλει αποφασιστικά στη μεταρρύθμιση της υγειονομικής περίθαλψης και να έχει αναπτυξιακό και οικονομικό αντίκτυπο.

Ως εκ τούτου, θα παρουσιαστούν διεθνείς συνεργασίες για την αντιμετώπιση των προκλήσεων που αντιμετωπίζουμε στον τομέα της υγείας και της καινοτομίας, ειδικότερα όσον αφορά την παροχή κλινικής φροντίδας για τους ηλικιωμένους και τα άτομα με χρόνιες παθήσεις.

Σας καλούμε ξανά να υποστηρίξετε με την παρουσία σας αυτό το εγχείρημα, που αποτελεί ταυτόχρονα πρόκληση και ευκαιρία για την ανάπτυξη καινοτόμων και ποιοτικών υπηρεσιών Υγείας στη χώρα μας.

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ