Σάββατο, 13 Απριλίου 2024

Νέα

Τελευταία άρθρα

22/10/2014

Σχέδιο Νόμου για «Σύσταση Επιστημονικών Ιατρικών Εταιρειών και λοιπές διατάξεις»

Το παρόν προσχέδιο νόμου αφορά στη θεσμοθέτηση των Επιστημονικών Ιατρικών Εταιρειών με ένα κοινό νομοθετικό πλαίσιο ίδρυσης, οργάνωσης και λειτουργίας τους και τίθεται σε Δημόσια Διαβούλευση.

Νέα
01/10/2014

Παγκόσμια ημέρα τρίτης ηλικίας - οδηγός για την προστασία των δικαιωμάτων των ατόμων της τρίτης ηλικίας

Το Υπουργείο Υγείας, στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου «Μηχανισμός Υποστήριξης των Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας και Δικτύωσης – Συνεργασίας σε Τομεακό και Περιφερειακό Επίπεδο», έχει εκδώσει οδηγό για την υποστήριξη των ηλικιωμένων ατόμων και την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων τους.

Νέα
28/07/2014

Παγκόσμια Ημέρα κατά της Ηπατίτιδας

Η Παγκόσμια Ημέρα κατά της Ηπατίτιδας εορτάζεται κάθε χρόνο στις 28 Ιουλίου και καθιερώθηκε από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας με σκοπό την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του πληθυσμού ώστε να κάνουν τις απαραίτητες εξετάσεις για τη διάγνωση της νόσου.

Νέα
30/04/2014

Εγκύκλιοι (3) για την έναρξη λειτουργίας του Πρωτοβάθμιου Εθνικού Δικτύου Υγείας (ΠΕΔΥ)

Διαδικασία εφαρμογής Ν. 4238/2014

1.Διευκρινήσεις για την έναρξη λειτουργίας των Μονάδων Υγείας του ΠΕΔΥ.

2.Διευκρινήσεις για τα Κέντρα Υγείας και τις αποκεντρωμένες μονάδες τους στο πλαίσιο ένταξης και λειτουργίας τους στο Π.Ε.Δ.Υ.

3.Αξιολόγηση και κατάταξη στον κλάδο ιατρών-οδοντιάτρων ΕΣΥ των ΠΕ ιατρών-οδοντιάτρων πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης των Δ.Υ.Πε.

Νέα
Σελίδα: από 11