Σάββατο, 13 Απριλίου 2024

Εθελοντική Αιμοδοσία

11/02/2011
Η εθελοντική προσφορά αίματος, αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους κρίκους του κοινωνικού εθελοντισμού. Η εθελοντική αιμοδοσία δεν είναι απλά φιλανθρωπία, είναι βασικός πυλώνας του Δημοσίου Συστήματος Υγείας. Μια έμπρακτη έκφραση Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Η διασφάλιση της ποιότητας και η εξασφάλιση της επάρκειας αίματος σε όλες τις γωνιές του τόπου μας είναι μια από τις βασικές προτεραιότητες του Υπουργείου μας. Το Εθνικό Σύστημα Υγείας, προσφέρει πλέον στην αιμοδοτική κοινότητα τη δυνατότητα Μοριακού Ελέγχου του Αίματος, του πιο σύγχρονου συστήματος ανάλυσης του αίματος.

Το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης στηρίζει έμπρακτα τον καθημερινό αγώνα των εθελοντών και ενισχύει με κάθε δυνατό τρόπο τις προσπάθειες ενημέρωσης του πληθυσμού για την σημασία της αιμοδοσίας και του εθελοντισμού.

Η 14η Ιουνίου έχει οριστεί από την παγκόσμια κοινότητα ως Ημέρα του Εθελοντή Αιμοδότη.

Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Εθελοντών Αιμοδοτών