Κυριακή, 25 Αυγούστου 2019

Επικοινωνία

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΛΗΠΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Αριστοτέλους 19, 10433 Αθήνα

Τηλέφωνα: 2132161537, 2132161600, 2132161641, 2132161423

Fax: 2132161932

Email: rights@moh.gov.gr

Ώρες κοινού: Καθημερινά 12.00 - 15.00

Τελευταία άρθρα