Τρίτη, 05 Δεκεμβρίου 2023

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΕΚΑΠΥ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

07/02/2022

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ημερομ: 7/02/2022

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αρ. Πρωτ.: 583

Ε.Κ.Α.Π.Υ.Ν.Π.Ι.Δ.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Ταχ. Δ/νση: Αβέρωφ 12Α

Ταχ. Κώδικας: 104 33 Αθήνα

Πληροφ.: Σ. Βασταρδή, τηλ. 2132037543

Α. Νικολάου, τηλ. 2132037554

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΕΚΑΠΥ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ


Στο πλαίσιο ενίσχυσης της εξωστρέφειας και της έναρξης της διενέργειας κεντρικών διαγωνισμών από την Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας, απευθυνόμαστε σε εσάς, προκειμένου να ενημερώσετε τα μέλη των συνδέσμων σας για την τελική φάση.

Υπενθυμίζουμε ότι έχουμε από κοινού ολοκληρώσει τα θέματα που αφορούν τον αριθμό των προμηθειών και το είδος της διαγωνιστικής διαδικασίας που θα ακολουθηθεί.

Στην τελική φάση, η ΕΚΑΠΥ και όλες οι εταιρείες ανά κατηγορία διαγωνισμού θα συζητήσουν θέματα ποσοτήτων και τιμών, προκειμένου να οριστικοποιηθεί ο αρχικός προϋπολογισμός του κάθε διαγωνισμού.

Για τον λόγο αυτό, ζητάμε από κάθε ενδιαφερόμενη εταιρεία που θέλει να συμμετέχει στην τελική φάση του προϋπολογισμού για το είδος «ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ»,να προσκομίσει αποδεικτικά τιμής, όπως τιμολόγια πώλησης ή συμβάσεις ανά νοσοκομειακή μονάδα (όπου είναι δυνατό).

Η ΕΚΑΠΥ, επιπρόσθετα, θα αποστείλειεξατομικευμένη πρόσκληση σε όλους τους προμηθευτές που είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο προμηθευτών του ΕΟΦ.

Παράλληλα, θα υπάρχει ανακοίνωση στο siteτης ΕΚΑΠΥ για ενημέρωση όλων των ενδιαφερομένων.

Οι συναντήσεις θα πραγματοποιηθούν στην Ε.Κ.Α.Π.Υ. , οδός Αβέρωφ 12Α, τη Δευτέρα 14.02.2022 σύμφωνα με το ακόλουθο πρόγραμμα:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΗΜΕΡΑ

ΩΡΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΙΔΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗ

14.02.2022

Δευτέρα

9:30

Διαγωνισμός για τα είδη "ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ"

Από κάθε εταιρεία θα μπορεί να συμμετάσχει μόνο ένας (1) εκπρόσωπος. Οι συμμετέχοντες κατά την είσοδό τους στην υπηρεσία θα πρέπει να επιδεικνύουν υποχρεωτικά Πιστοποιητικό Εμβολιασμού ή Πιστοποιητικό Νόσησης.

Οι ενδιαφερόμενες εταιρείες θα πρέπει να δηλώσουν τη συμμετοχή τους και το όνομα του εκπροσώπου τους έως την Παρασκευή 11.02.2022και ώρα 15:00 στην ηλεκτρονική διεύθυνση mitrwo_ekapy@0197.syzefxis.gov.gr.

Ευχαριστούμε για τη συνεργασία.

Ο Πρόεδρος

Δήμος Μπαρτσώκας