Τρίτη, 04 Αυγούστου 2020

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ «ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΚΑΙ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΑ ΓΑΝΤΙΑ»

19/12/2018

Τίθεται σήμερα σε 2η δημόσια διαβούλευση το σχέδιο των τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων για την προμήθεια των ειδών «ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΚΑΙ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗ ΙΑΤΡΙΚΑ ΓΑΝΤΙΑ» με κωδικό ανάρτησης _18DIAB000003952

http://www.eprocurement.gov.gr/eproc-deliberation/unprotected/searchDeliberations.htm;jsessionid=4lJhcYDJmKGLQ9cBVjS7rNxwJC9QBcvSL530Gn1L6TTR6qJ8vP1G!1853611413?execution=e1s1

Πρόκειται για σχέδιο που παραδόθηκε στην υπηρεσία μας από την αρμόδια για τη σύνταξή του επιτροπή, η οποία συγκροτήθηκε με την 90η απόφαση της Εθνικής Κεντρικής Αρχής Προμηθειών Υγείας (Ε.Κ.Α.Π.Υ.) που ελήφθη κατά την 20η και από 25.10.2018 συνεδρίασή της.

Η δημόσια διαβούλευση θα διαρκέσει για χρονικό διάστημα δεκαπέντε ημερών από Δευτέρα 17 Δεκεμβρίου 2018 έως Δευτέρα 31 Δεκεμβρίου 2018 .

http://www.eprocurement.gov.gr/eproc-deliberation/unprotected/searchDeliberations.htm?execution=e1s3

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συμμετοχή σας στη διαδικασία.

Ο ΠΡΌΕΔΡΟΣ

Πλούταρχος Ψωμιάδης