Σάββατο, 08 Αυγούστου 2020

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ «ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΚΑΙ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΑ ΓΑΝΤΙΑ»

07/01/2019

Δίνεται από την Εθνική Κεντρική Αρχής Προμηθειών Υγείας, 10ήμερη παράταση στη 2η δημόσια διαβούλευση του σχέδιου των τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων για την προμήθεια των ειδών «ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΚΑΙ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗ ΙΑΤΡΙΚΑ ΓΑΝΤΙΑ» με κωδικό ανάρτησης 18DIAB000003952.

http://www.eprocurement.gov.gr/eproc-deliberation/unprotected/searchDeliberations.htm;jsessionid=4lJhcYDJmKGLQ9cBVjS7rNxwJC9QBcvSL530Gn1L6TTR6qJ8vP1G!1853611413?execution=e1s1

Πρόκειται για σχέδιο που παραδόθηκε στην υπηρεσία μας από την αρμόδια για τη σύνταξή του επιτροπή, η οποία συγκροτήθηκε με την 90η απόφαση της Εθνικής Κεντρικής Αρχής Προμηθειών Υγείας (Ε.Κ.Α.Π.Υ.) που ελήφθη κατά την 20η και από 25.10.2018συνεδρίασή της.

Η παράταση της δημόσιας διαβούλευσης θα διαρκέσει για χρονικό διάστημα δεκα ημερών από Δευτέρα 07 Ιανουαρίου 2019 έως την Τετάρτη17 Ιανουαρίου 2019 .

http://www.eprocurement.gov.gr/eproc-deliberation/unprotected/searchDeliberations.htm?execution=e1s

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συμμετοχή σας στη διαδικασία.

Ο Πρόεδρος

της Εθνικής Κεντρικής Αρχής Προμηθειών Υγείας

Πλούταρχος Ψωμιάδης