Τρίτη, 04 Αυγούστου 2020

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απόσπαση υπαλλήλων στην Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας του Υπουργείου Υγείας

12/04/2019


ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απόσπαση υπαλλήλων στην Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας του Υπουργείου Υγείας».


Αφορά:

Μόνιμους υπαλλήλους του Δημοσίου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ν.Π.Ι.Δ., οι οποίοι κατέχουν τα ανάλογα με τις θέσεις τυπικά και ουσιαστικά προσόντα και οι οποίοι ενδιαφέρονται να αποσπαστούν για δύο (2) έτη στην Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας, να υποβάλλουν σχετική αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

ΠΡΟΚΥΡΗΣΣΟΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ:

- Δύο (2) θέσεις ΠΕ Διοικητικού, με εμπειρία στη διαχείριση προσωπικού.

- Μία (1) θέση ΠΕ Οικονομικού, με εμπειρία στη διαχείριση λογιστηρίου.

- Μία (1) θέση ΠΕ Οικονομικού, με εμπειρία στις προμήθειες.

- Μία (1) θέση ΠΕ Πληροφορικής.

- Τρεις (3) θέσεις ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων


ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές από την Παρασκευή 12 Απριλίου 2019 έως και την Πέμπτη 25 Απριλίου 2019 και ώρα 15:00.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών στα τηλέφωνα 213 2037 542, 213 2037 532, 231 2037 530 (κ. Λαμπηδώνη, κ. Βλαχοδήμου, κ.Ζαρκαλής, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 10:00π.μ. έως 14:00μ.μ.)


ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ στην οποία περιέχεται και το έντυπο Αίτησης:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

Ε.Κ.Α.Π.Υ. Ν.Π.Δ.Δ.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Αθήνα, 12 / 4 / 2019

Αρ. Πρωτ.: 1310

Ταχ. Δ/νση : Αβέρωφ 12Α

Ταχ. Κώδικας : 104 33

Πληροφορίες : Ζ. Λαμπηδώνη

Τηλέφωνο : 213-2037542

Fax : 213-2037531

E - mail : zlampidoni@0197.syzefxis.gov.gr

ΠΡΟΣ: Πίνακας αποδεκτών