Δευτέρα, 08 Αυγούστου 2022

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ Π.Τ. ΤΗΣ ΕΚΑΠΥ

17/09/2019


Το “Παρατηρητήριου Τιμών Υγείας - Observe Net” της Ε.Κ.Α.Π.Υ. ,

την Πέμπτη 19.09.2019 και ώρα 10:00 έως 15:00

θα τεθεί εκτός λειτουργίας, λόγω εργασιών συντήρησης.