Δευτέρα, 08 Αυγούστου 2022

Διαβούλευση των Τεχνικών Προδιαγραφών ΜΕ ΤΙΤΛΟ: ΕΝΙΑΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΩΝ

17/10/2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διαβούλευση των Τεχνικών Προδιαγραφών ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΕΝΙΑΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΩΝ» ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΚΩΔΙΚΟ 19DIAB000006229 έχει παραταθεί μέχρι 21-10-2019.

Σχετ. σύνδεσμος http://www.eprocurement.gov.gr/eproc-deliberation/unprotected/searchDeliberations.htm?execution=e1s2

Στη διάθεση σας για κάθε διευκρίνιση.

Βούλγαρης Κων/νος

Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας. (Ε.Κ.Α.Π.Υ)

Διεύθυνση Μητρώου Προμηθειών

2132037553