Δευτέρα, 08 Αυγούστου 2022

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΕΝΙΑΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΙΔΗ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟΙ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ»

18/03/2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Τίθεται σήμερα σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο των τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων για την προμήθεια των ειδών «ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟΙ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ» με κωδικό ανάρτησης «21DIAB000016001»

Πρόκειται για σχέδιο που παραδόθηκε στην υπηρεσία μας από την αρμόδια για τη σύνταξή του επιτροπή, η οποία συγκροτήθηκε σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 879/ 08.03.2021 (ΑΔΑ: 6Ν0Χ46ΜΨΙΦ-196) απόφαση Προέδρου της Εθνικής Κεντρικής Αρχής Προμηθειών Υγείας (Ε.Κ.Α.Π.Υ.).

Η δημόσια διαβούλευση θα διαρκέσει για χρονικό διάστημα δεκαπέντε ημερών από σήμερα 18/03/2021 έως και την Παρασκευή 02/04/2021.

Σχετικός σύνδεσμος ανάρτησης: http://www.eprocurement.gov.gr/eproc-deliberation/unprotected/searchDeliberations.htm?execution=e2s1ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ


Γιαμούρης Συλιανός

Τηλ: 2132037549

Email: giamouriss@0197.syzefxis.gov.gr

Διονυσοπούλου Αγγελική

Τηλ: 2132037551

Email: dionisopouloua@0197.syzefxis.gov.gr