Δευτέρα, 08 Αυγούστου 2022

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΕΝΙΑΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΙΔΗ ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ»

19/03/2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Τίθεται σήμερα σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο των τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων για την προμήθεια των ειδών «ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ» με κωδικό ανάρτησης « 21DIAB000016008».

Πρόκειται για σχέδιο που παραδόθηκε στην υπηρεσία μας από την αρμόδια για τη σύνταξή του επιτροπή, η οποία συγκροτήθηκε σύμφωνα με την υπ΄ αρ. πρωτ.:774/ 01.03.2021 (ΑΔΑ: 93ΝΨ46ΜΨΙΦ-476) απόφαση Προέδρου της Εθνικής Κεντρικής Αρχής Προμηθειών Υγείας (Ε.Κ.Α.Π.Υ.).

Η δημόσια διαβούλευση θα διαρκέσει για χρονικό διάστημα δεκαπέντε ημερών από σήμερα 18/03/2021 έως και την Παρασκευή 02/04/2021.

Σχετικός σύνδεσμος ανάρτησης: http://www.eprocurement.gov.gr/eproc-deliberation/unprotected/searchDeliberations.htm?execution=e2s1ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ


Αικατερίνη Νικολάου

Τηλ: 2132037554

Email: nikolaoua@0197.syzefxis.gov.gr

Σμαραγδή Βασταρδή

Τηλ:2132037543

Email:vastardis@0197.syzefxis.gov.gr