Δευτέρα, 08 Αυγούστου 2022

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΕΝΙΑΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΙΔΗ ΑΣΚΟΙ ΑΙΜΑΤΟΣ»

22/03/2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΤίθεται σήμερα σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο των τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων για την προμήθεια των ειδών «ΑΣΚΟΙ ΑΙΜΑΤΟΣ» με κωδικό ανάρτησης « 21DIAB000016055 ».

Πρόκειται για σχέδιο που παραδόθηκε στην υπηρεσία μας από την αρμόδια για τη σύνταξή του επιτροπή, η οποία συγκροτήθηκε σύμφωνα με την υπ΄ αρ. πρωτ.:879/ 08.03.2021 (ΑΔΑ: 6Ν0Χ46ΜΨΙΦ-196) απόφαση Προέδρου της Εθνικής Κεντρικής Αρχής Προμηθειών Υγείας (Ε.Κ.Α.Π.Υ.).

Η δημόσια διαβούλευση θα διαρκέσει για χρονικό διάστημα δεκαπέντε ημερών από σήμερα 22/03/2021 έως και την Δευτέρα 05/04/2021.

Σχετικός σύνδεσμος ανάρτησης: http://www.eprocurement.gov.gr/eproc-deliberation/unprotected/searchDeliberations.htm?execution=e1s4ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ


Κούτσιου Βασιλική

Τηλ: 2132037555

Email: koutsiouv@0197.syzefxis.gov.gr

Βούλγαρη Ελένη

Τηλ: 2132037552

Email: evoulgari@0197.syzefxis.gov.gr