Δευτέρα, 08 Αυγούστου 2022

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΕΝΙΑΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΙΔΗ ΒΑΜΒΑΚΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ»

23/03/2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Τίθεται σήμερα σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο των τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων για την προμήθεια των ειδών «ΒΑΜΒΑΚΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ» με κωδικό ανάρτησης «21DIAB000016079»

Πρόκειται για σχέδιο που παραδόθηκε στην υπηρεσία μας από την αρμόδια για τη σύνταξή του επιτροπή, η οποία συγκροτήθηκε σύμφωνα με την υπ΄αριθμ.: 774/ 01.03.2021 Απόφαση Προέδρου (ΑΔΑ: 93ΝΨ46ΜΨΙΦ-476) απόφαση Προέδρου της Εθνικής Κεντρικής Αρχής Προμηθειών Υγείας (Ε.Κ.Α.Π.Υ.).

Η δημόσια διαβούλευση θα διαρκέσει για χρονικό διάστημα δεκαπέντε ημερών από σήμερα 23/03/2021 έως και την Τετάρτη 07/04/2021.

Σχετικός σύνδεσμος ανάρτησης: http://www.eprocurement.gov.gr/eproc-deliberation/unprotected/searchDeliberations.htm?execution=e1s3ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ


Πληροφορίες:

Βούλγαρης Κων/νος

Τηλ: 2132037553

Email: k_voulgaris@0197.syzefxis.gov.gr

Χατζοπλάκης Χρυσόστομος

Τηλ: 2132037553

Email: chantzoplakis_chr@0197.syzefxis.gov.gr