Δευτέρα, 08 Αυγούστου 2022

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΕΝΙΑΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΙΔΗ ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΑ»

23/03/2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΤίθεται σήμερα σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο των τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων για την προμήθεια των ειδών «ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΑ» με κωδικό ανάρτησης « 21DIAB000016083».

Πρόκειται για σχέδιο που παραδόθηκε στην υπηρεσία μας από την αρμόδια για τη σύνταξή του επιτροπή, η οποία συγκροτήθηκε σύμφωνα με την υπ΄ αρ. πρωτ.: 960/12.03.2021 (ΑΔΑ: ΩΦΥΛ46ΜΨΙΦ-0Φ0) απόφαση Προέδρου της Εθνικής Κεντρικής Αρχής Προμηθειών Υγείας (Ε.Κ.Α.Π.Υ.).

Η δημόσια διαβούλευση θα διαρκέσει για χρονικό διάστημα δεκαπέντε ημερών από σήμερα 23/03/2021 έως και την Τρίτη 06/04/2021.

Σχετικός σύνδεσμος ανάρτησης: http://www.eprocurement.gov.gr/eproc-deliberation/unprotected/searchDeliberations.htm?execution=e1s5ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ


Βούλγαρη Ελένη

Τηλ: 2132037552

Email: evoulgari@0197.syzefxis.gov.gr

Κούτσιου Βασιλική

Τηλ: 2132037555

Email: koutsiouv@0197.syzefxis.gov.gr