Τετάρτη, 10 Αυγούστου 2022

Έγκριση Ενιαίων Τεχνικών Προδιαγραφών ΕΚΑΠΥ για 5 Είδη ,ΜΕ ΑΔΑ

17/06/2021

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΕΝΙΑΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΜΕ ΑΔΑ


Έγκριση των Ενιαίων Τεχνικών Προδιαγραφών για τα είδη:

«ΣΩΛΗΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ», «ΣΤΕΝΤ-ΕΝΔΟΣΤΕΦΑΝΙΑΙΕΣ ΠΡΟΘΕΣΕΙΣ», «ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΕΣ-ΑΠΙΝΙΔΩΤΕΣ», «ΕΝΔΟΦΑΚΟΙ-ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΑ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΑ», «ΡΑΜΜΑΤΑ»


Σχετικός σύνδεσμος Τεχνικών προδιαγραφών και Αποφάσεων Έγκρισης στην ιστοσελίδα της ΕΚΑΠΥ πατήστε εδώ