Δευτέρα, 04 Δεκεμβρίου 2023

Έγκριση Ενιαίων Τεχνικών Προδιαγραφών ΕΚΑΠΥ για 6 Είδη ,ΜΕ ΑΔΑ

09/08/2021

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΕΝΙΑΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΜΕ ΑΔΑ