Τετάρτη, 06 Ιουλίου 2022

Έγκριση Ενιαίων Τεχνικών Προδιαγραφών ΕΚΑΠΥ για 6 Είδη ,ΜΕ ΑΔΑ

09/08/2021

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΕΝΙΑΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΜΕ ΑΔΑ


Έγκριση των Ενιαίων Τεχνικών Προδιαγραφών για τα είδη:

«ΙΑΤΡΙΚΗ ΓΑΖΑ», «ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΣ ΙΜΑΤΙΣΜΟΣ», «ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ», «ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΓΧΥΣΗΣ», «ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ», «ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ».


Σχετικός σύνδεσμος Τεχνικών προδιαγραφών και Αποφάσεων Έγκρισης στην ιστοσελίδα της ΕΚΑΠΥ πατήστε εδώ: