Τρίτη, 05 Δεκεμβρίου 2023

Παρουσία της ΕΚΑΠΥ στη ΔΕΘ

28/09/2021

H Εθνική Κεντρική Αρχή προμηθειών Υγείας (ΕΚΑΠΥ ΝΠΔΔ) είχε παρουσία για πρώτη φορά στην 85η ΔΕΘ, στο περίπτερο της 3η ΥΠΕ του Υπουργείου Υγείας. Η ΕΚΑΠΥ προέβαλε το ευρύ φάσμα των δράσεων της μέσα από το σύγχρονο αυτό περίπτερο. Ανάμεσα στις παρουσιαζόμενες δράσεις της ΕΚΑΠΥ, για την περίοδο Νοεμβρίου 2020-Σεπτέβρίου 2021, ήταν η ολοκλήρωση κεντρικών διαγωνιστικών διαδικασιών με προϋπολογισμό άνω των 335 εκ. €, η εστίαση στους κεντρικούς διαγωνισμούς για τα αναλώσιμα υλικά με προγραμματισμό άνω των 250 εκ. €, η επίτευξη της δέσμευσης στους θεσμούς για κεντρικοποίηση του 30% των προμηθειών υγείας, η επανεργοποίηση του παρατηρητηρίου τιμών, η σύνταξη ενιαίων τεχνικών προδιαγραφών, η ενίσχυση των καναλιών επικοινωνίας με τους προμηθευτές υλικών για την υγεία κ.α.

Το περίπτερο της ΔΕΘ επισκέφτηκαν μεταξύ άλλων ο Υπουργός Υγείας κος Θάνος Πλεύρης, ο Γενικός Γραμματέας Υπηρεσιών Υγείας κος Ιωάννης Κωτσιόπουλος και ο Γενικός Γραμματέας Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Yγείας κος Μάριος Θεμιστοκλέους.

Η ΕΚΑΠΥ θα συνεχίσει δυναμικά το έργο της με στόχο αφενός την περαιτέρω κεντρικοποίηση των προμηθειών υγείας και αφετέρου την επίτευξη οικονομιών κλίμακος και εξοικονόμησης εργατοωρών από τα νοσοκομεία για διενέργεια προμηθειών. Ειδικά το επόμενο τρίμηνο στο πλάνο της ΕΚΑΠΥ βρίσκεται η συνεργασία με την ΕΑΑΔΗΣΥ με την οποία θα εκκινήσει η προσπάθεια αξιοποίησης του Δυναμικού Συστήματος Αγορών ενώ παράλληλα θα συνεχιστούν και οι δράσεις οι οποίες έχουν ήδη δρομολογηθεί.

Φωτογραφίες

Παρουσία της ΕΚΑΠΥ στη ΔΕΘ
Παρουσία της ΕΚΑΠΥ στη ΔΕΘ
Παρουσία της ΕΚΑΠΥ στη ΔΕΘ
Παρουσία της ΕΚΑΠΥ στη ΔΕΘ
Παρουσία της ΕΚΑΠΥ στη ΔΕΘ
Παρουσία της ΕΚΑΠΥ στη ΔΕΘ
Παρουσία της ΕΚΑΠΥ στη ΔΕΘ
Παρουσία της ΕΚΑΠΥ στη ΔΕΘ