Τετάρτη, 06 Ιουλίου 2022

Έγκριση Ενιαίων Τεχνικών Προδιαγραφών ΕΚΑΠΥ για 2 Είδη ,ΜΕ ΑΔΑ

07/10/2021

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΕΝΙΑΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΜΕ ΑΔΑ


Έγκριση των Ενιαίων Τεχνικών Προδιαγραφών για τα είδη:

«ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ΕΠΑΝΑΙΜΑΤΩΣΗΣ», «ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ -ΣΕΤ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ»

Σχετικός σύνδεσμος Τεχνικών προδιαγραφών και Αποφάσεων Έγκρισης στην ιστοσελίδα της ΕΚΑΠΥ πατήστε εδώ: