Δευτέρα, 04 Δεκεμβρίου 2023

Έγκριση Ενιαίων Τεχνικών Προδιαγραφών ΕΚΑΠΥ για 2 Είδη ,ΜΕ ΑΔΑ

07/10/2021

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΕΝΙΑΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΜΕ ΑΔΑ