Δευτέρα, 04 Δεκεμβρίου 2023

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «Ε.Κ.Α.Π.Υ.- ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΙΔΗ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟΙ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ»

01/12/2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Τίθεται σήμερα σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο των τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων για την προμήθεια των ειδών «Ε.Κ.Α.Π.Υ.- ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΙΔΗ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟΙ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ» με κωδικό ανάρτησης «21DIAB000021032».

Πρόκειται για σχέδιο που παραδόθηκε στην υπηρεσία μας από την αρμόδια για τη σύνταξή του επιτροπή, η οποία συγκροτήθηκε σύμφωνα με την υπ’ αριθμ 81 Απόφαση συγκρότησης της Εθνικής Κεντρικής Αρχής Προμηθειών Υγείας (ΑΔΑ: 6ΨΜΒ46ΜΨΙΦ-ΦΛ3).

Η δημόσια διαβούλευση θα διαρκέσει για χρονικό διάστημα δεκαπέντε ημερών από σήμερα 30/11/2021 έως και την 15/12/2021.

Σχετικός σύνδεσμος ανάρτησης: http://www.eprocurement.gov.gr/eproc-deliberation/unprotected/searchDeliberations.htm?execution=e2s1

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Γιαμούρης Συλιανός

Τηλ: 2132037549

Email: giamouriss@0197.syzefxis.gov.gr

Διονυσοπούλου Αγγελική

Τηλ: 2132037551

Email: dionisopouloua@0197.syzefxis.gov.gr

mom fit sex