Τρίτη, 05 Δεκεμβρίου 2023

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΕΚΑΠΥ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

24/12/2021

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

Ε.Κ.Α.Π.Υ.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Ημερομ: 24/12/2021

Αρ. Πρωτ.: 4835

Ταχ. Δ/νση: Αβέρωφ 12Α

Ταχ. Κώδικας: 104 33 Αθήνα

Πληροφ.: Σ. Βασταρδή, τηλ. 2132037543

Α. Νικολάου, τηλ. 2132037554

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΕΚΑΠΥ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ


Στο πλαίσιο ενίσχυσης της εξωστρέφειας και της έναρξης της διενέργειας κεντρικών διαγωνισμών από την Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας, απευθυνόμαστε σε εσάς, προκειμένου να ενημερώσετε τα μέλη των συνδέσμων σας για την τελική φάση.

Υπενθυμίζουμε ότι έχουμε από κοινού ολοκληρώσει τα θέματα που αφορούν τον αριθμό των προμηθευτών και το είδος της διαγωνιστικής διαδικασίας που θα ακολουθηθεί.

Στην τελική φάση, η ΕΚΑΠΥ και όλες οι εταιρείες ανά κατηγορία διαγωνισμού θα συζητήσουν θέματα ποσοτήτων και τιμών, προκειμένου να οριστικοποιηθεί ο αρχικός προϋπολογισμός του κάθε διαγωνισμού.

Για τον λόγο αυτό, ζητάμε από κάθε ενδιαφερόμενη εταιρεία που θέλει να συμμετέχει στην τελική φάση του προϋπολογισμού των ειδών,να προσκομίσει αποδεικτικά τιμής, όπως τιμολόγια πώλησης ή συμβάσεις ανά νοσοκομειακή μονάδα (όπου είναι δυνατό).

Η ΕΚΑΠΥ θα αποστείλει (την επόμενη εβδομάδα) εξατομικευμένη πρόσκληση σε όλους τους προμηθευτές (ανά είδος διαγωνισμού) που είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο προμηθευτών του ΕΟΦ.

Παράλληλα, θα υπάρχει ανακοίνωση στο siteτης ΕΚΑΠΥ για ενημέρωση όλων των ενδιαφερομένων.

Οι συναντήσεις θα πραγματοποιηθούν στην Ε.Κ.Α.Π.Υ. , οδός Αβέρωφ 12Α, στο χρονικό διάστημα από Δευτέρα 10-1-2022 έως Πέμπτη 20-1-2022 σύμφωνα με το ακόλουθο πρόγραμμα:

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΝ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΗΜΕΡΑ

ΩΡΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΙΔΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗ

10.01.2022

Δευτέρα

9:30

Διαγωνισμός για τα είδη "ΣΥΡΙΓΓΕΣ"

11.01.2022

Τρίτη

9:30

Διαγωνισμός για τα είδη "ΑΣΚΟΙ ΑΙΜΑΤΟΣ"

12.01.2022

Τετάρτη

9:30

Διαγωνισμός για τα είδη "ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ"

13.01.2022

Πέμπτη

9:30

Διαγωνισμός για τα είδη "ΕΠΙΔΕΣΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ"

14.01.2022

Παρασκευή

9:30

Διαγωνισμός για τα είδη "ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ" (Αναλώσιμα και Πάγια)

17.01.2022

Δευτέρα

9:30

Διαγωνισμός για τα είδη "ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΑ"

18.01.2022

Τρίτη

9:30

Διαγωνισμός για τα είδη "ΣΕΤ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ"

19.01.2022

Τετάρτη

9:30

Διαγωνισμός για τα είδη "ΣΩΛΗΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ"

20.01.2022

Πέμπτη

9:30

Διαγωνισμός για τα είδη "ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΡΑΜΜΑΤΑ"

Από κάθε εταιρεία θα μπορεί να συμμετάσχει μόνο ένας (1) εκπρόσωπος. Οι συμμετέχοντες κατά την είσοδό τους στην υπηρεσία θα πρέπει να επιδεικνύουν υποχρεωτικά Πιστοποιητικό Εμβολιασμού ή Πιστοποιητικό Νόσησης.

Οι ενδιαφερόμενες εταιρείες θα πρέπει να δηλώσουν τη συμμετοχή τους και το όνομα του εκπροσώπου τους έως την Τετάρτη 5 Ιανουαρίου 2022 και ώρα 15:00 στην ηλεκτρονική διεύθυνση mitrwo_ekapy@0197.syzefxis.gov.gr .

Ευχαριστούμε για τη συνεργασία

Ο Πρόεδρος

Δήμος Μπαρτσώκας