Πέμπτη, 25 Απριλίου 2024

Εθνικό Σημείο Επαφής για το 3ο Πρόγραμμα Δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα της Υγείας (2014-2020)

Τελευταία άρθρα

07/08/2014

Συχνές ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με τις κοινές συγχρηματοδοτούμενες δράσεις

H Γενική Διεύθυνση Υγείας και Καταναλωτών προκειμένου να διευκολύνει τα κράτη – μέλη για την υλοποίηση των συγχρηματοδοτούμενων Κοινών Δράσεων του Προγράμματος Εργασίας έτους 2014 (Τρίτο Πρόγραμμα Δράσης της ΕΕ για την Υγεία 2014 -2020), συγκέντρωσε τα πιο συχνά διατυπωμένα ερωτήματα, τα επεξεργάστηκε και δημοσίευσε ένα σύντομο αλλά περιεκτικό οδηγό με τις σχετικές απαντήσεις.

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινήσεις μπορείτε να απευθύνεστε στις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας στα τηλ. επικοινωνίας: 213 216 1629, 213 216 1603, 213 216 1602, 213 216 1326

ή στον Εκτελεστικό Οργανισμό για τους Καταναλωτές, την Υγεία και τα Τρόφιμα (Chafea) CHAFEA-HP-JA@ec.europa.eu

Συχνές Ερωτήσεις
31/07/2014

3ο Πρόγραμμα Δράσης της ΕΕ για την Υγεία 2014-2020: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στην υλοποίηση των συγχρηματοδοτούμενων Κοινών Δράσεων του Ετήσιου Προγράμματος Εργασίας 2014

Με την υπ’ αριθμ. πρωτ. οικ. 67654/30.7.2014 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, ο Υπουργός Υγείας καλεί τους δυνητικούς Δικαιούχους να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής για την υλοποίηση των συγχρηματοδοτούμενων Κοινών Δράσεων του Προγράμματος Εργασίας έτους 2014 (Τρίτο Πρόγραμμα Δράσης της ΕΕ για την Υγεία 2014 -2020).
Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινήσεις μπορείτε να απευθύνεστε στις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας στα τηλ. επικοινωνίας: 213 216 1629, 213 216 1603, 213 216 1602, 213 216 1326.

Προκηρύξεις - Προσκλήσεις - Γνωστοποιήσεις
Σελίδα: από 3