Παρασκευή, 20 Μαΐου 2022

Ομιλία Λυκούργου Λιαρόπουλου, καθηγητή των Οικονομικών της υγείας του Πανεπιστημίου Αθηνών

19/04/2011

Τρίτη, 19 Απριλίου 2011

Oμιλία Λυκούργου Λιαρόπουλου στη σύσκεψη για την αναδιάταξη του Ε.Σ.Υ.

Ακολουθώντας από τις τελευταίες σας φράσεις, έβαλα αυτό τον τίτλο στην πρώτη διαφάνεια, βλέπουμε την προσπάθεια για την αναδιάρθρωση της υποδομής σαν μια απάντηση στην κατάσταση, την οποία αντιμετωπίζει η χώρα μας σήμερα, με την ελπίδα ότι θα μπορέσουμε να συμβάλλουμε στην αντιμετώπιση των οικονομικών προβλημάτων, αν όχι άμεσα, αλλά τουλάχιστον σε σύντομο χρονικό διάστημα μέσα από την πολύ σημαντική βελτίωση της αποδοτικότητας της λειτουργίας των υποδομών της χώρας.

Θα πω δυο λόγια μόνο και θα σας μπάσω κατευθείαν στο αποτέλεσμα της δουλειάς που έγινε, για να μπορέσετε κι εσείς από εκεί και πέρα μόνοι σας να αξιολογήσετε τόσο τα ευρήματα, όσο και τις προτάσεις που γίνονται.

Η σημερινή κατάσταση είναι προφανώς γνωστή. Διαμορφώθηκε, όπως διαμορφώθηκε ιστορικά, όταν επικροτούσαν άλλα πληθυσμιακά, συγκοινωνιακά δεδομένα, όταν οι υγειονομικές συνθήκες ήταν πολύ διαφορετικές, η ιατρική ήταν διαφορετική και χωρίς να παίρνει υπόψη της τόσο τις μεταβολές όσο και τις δυνατότητες που ανοίγονταν μπροστά μας.

Διαμορφώθηκε το σύστημα αυτό το οποίο αντιμετωπίζουμε σήμερα, κυρίως από τους συντελεστές αυτούς που δουλεύουν δηλαδή μέσα στο σύστημα και όχι από αυτούς, ή γι' αυτούς τους οποίους προορίζεται.

Είναι κοινό κτήμα όλων μας όλες οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι ο πολίτης βασανίζεται, νιώθει ότι το σύστημα τον προσβάλλει και σίγουρα εκφράζει τη δυσαρέσκειά του και φυσικά το σύστημα είναι και ακριβό και αναποτελεσματικό και τα τελευταία χρόνια μοιάζει να είναι και στα τελευταία του.

Έχουμε πολλά μικρά Νοσοκομεία και φαίνεται ότι έχουμε 28 Νοσοκομεία ανά εκατομμύριο πληθυσμού, τη στιγμή που οι χώρες του ΟΟΣΑ που ανήκουν στην Ευρώπη οι περισσότερες για τις οποίες έχουμε δεδομένα, δείχνουν 20 Νοσοκομεία ανά εκατομμύριο πληθυσμού.

Έχουμε επίσης πολύ παλιά Νοσοκομεία. 34 Νοσοκομεία χτίστηκαν πριν από το 1960 και 37 Νοσοκομεία χτίστηκαν μεταξύ του 1960 και του 1985.

Η προσπάθεια για την αναδιοργάνωση της νοσοκομειακής περίθαλψης ακολουθεί όπως θα δείτε ορισμένες πολύ βασικές αρχές. Η μία από τις αρχές είναι ότι στηρίζεται στη δημιουργία κύκλων Νοσοκομείων σε κάθε υγειονομική Περιφέρεια, προφανώς στην Αθήνα περισσότερων στη Θεσσαλονίκη λιγότερων και στις άλλες υγειονομικές Περιφέρειες ακόμη λιγότερων. Κύκλων Νοσοκομείων με ορισμένα χαρακτηριστικά, το κυριότερο εκ των οποίων είναι ότι η λειτουργία τους είναι πλέον ενιαία, με μία Διοίκηση, ένα Διοικητή, με δυο Υποδιοικητές, εκ των οποίων προτείνουμε ο ένας να προέρχεται από τον ευρύτερο υγειονομικό χώρο και ο άλλος από τον ευρύτερο χώρο της οικονομίας και της διοίκησης, ενιαία ιατρική νοσηλευτική διοικητική και τεχνική Υπηρεσία και ενιαίο επιστημονικό Συμβούλιο.

Και αλλαγή του μοντέλου διοίκησης των Νοσοκομείων εγκαθιδρύοντας ένα Συμβούλιο Διοίκησης, στο οποίο θα μετέχουν ο Διοικητής και οι Υποδιοικητές, ο Διευθυντής της Ιατρικής και Νοσηλευτικής Υπηρεσίας όλου του κύκλου των Νοσοκομείων αφού είναι ένας και από ένα ανώτερο διοικητικό στέλεχος δηλαδή αυτό που θα λέγαμε σήμερα Υποδιευθυντές Διοικητικού, από το κάθε Νοσοκομείο που ανήκει στον κύκλο και φυσικά ο Πρόεδρος του επιστημονικού Συμβουλίου.

Ποια είναι η έννοια, γιατί το σκεφτόμαστε αυτό. Γιατί ο σκοπός μας είναι ο ενιαίος σχεδιασμός των Νοσοκομείων. Θέλουμε να αξιοποιήσουμε τα ισχυρά σημεία ενός Νοσοκομείου, είτε τεχνολογικά είναι αυτά είτε ισχυρά σημεία που έχουν να κάνουν με την παρουσία άξιων και ιδιαίτερα προικισμένων λειτουργών και να θεραπεύσουμε πιθανές αδυναμίες άλλων Νοσοκομείων που ανήκουν σε αυτό τον κύκλο.

Δεν πρέπει δηλαδή τα Νοσοκομεία να είναι το καθένα μόνο του, 158 Νοσοκομεία που το καθένα τραβάει το δρόμο του, αλλά να βρουν την πορεία τους μέσα από ευρύτερα σύνολα μέσα στα οποία μπορεί κανείς να δει ότι με ηγεσία με φαντασία και με σωστό σχεδιασμό, σε λίγα χρόνια θα μπορεί αυτός ο κύκλος Νοσοκομείων να αποτελέσει κι ένα πεδίο άμιλλας μεταξύ των Νοσοκομείων.

Θέλουμε να δούμε φυσικά ενιαίο πληροφοριακό σύστημα και ενιαία οικονομική λειτουργία και αυτό δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί να επιδιώξει κανείς σε 150 Νοσοκομεία. Και θέλουμε να έχουμε ενιαίες υποστηρικτικές υπηρεσίες σε μια σειρά από λειτουργίες, οι οποίες έχουν να κάνουν με τις πιο προφανείς όπως είναι οι προμήθειες, οι διαγωνισμοί για την καθαριότητα και τη φύλαξη, αλλά ακόμη και στην αξιοποίηση του εξοπλισμού και φυσικά τη δυνατότητα αυτού του εξοπλισμού να λειτουργεί σε 24ωρη βάση αν είναι δυνατό και οπωσδήποτε να μην σταματάει στις 2 η ώρα το μεσημέρι της Παρασκευής.

Και θέλουμε ένα ενιαίο σχεδιασμό ανάπτυξης και ενιαίο έλεγχο ποιότητας μέσα στο πλαίσιο πάντοτε του κύκλου των Νοσοκομείων.

Ποια είναι τα κριτήρια με τα οποία μπορεί κανείς να καταλήξει στην τοποθέτηση κάποιων Νοσοκομείων σε κάθε κύκλο, ποια είναι τα κριτήρια για την επιλογή του κέντρου του Νοσοκομείου που θα είναι ο leader αν θέλετε. Το μέγεθος προφανώς πρέπει να παίξει ρόλο, δεν είναι εύκολο να φανταστεί κανείς ένα μικρό σε δυναμικότητα Νοσοκομείο να αποτελεί το κέντρο του κύκλου, αν μη τι άλλο επειδή δεν έχει και το προσωπικό το οποίο θα μπορέσει να «σερβίρει» τα υπόλοιπα Νοσοκομεία.

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι οι χώροι και ο εξοπλισμός για την ανάπτυξη των Τ.Ε.Π. γιατί όπως θα δούμε το κύριο σημείο της αλλαγής που βλέπουμε έχει να κάνει με την αντιμετώπιση της επείγουσας φροντίδας.

Να έχει προοπτικές ανάπτυξης τόσο κτηριακές όσο και άλλες, ήδη σχέδια τα οποία έχουν καταρτιστεί και που είναι σε εξέλιξη, αλλά πρέπει να προειδοποιήσω έχω συνειδητοποιήσει σε αυτούς τους 3 μήνες της δουλειάς –είναι και αναμενόμενο άλλωστε- ότι η σημερινή κακή κατάσταση των Μονάδων, είτε η κατάσταση στην οποία βρίσκονται, είτε το που βρίσκονται, είτε ο τρόπος με τον οποίο έχουν εξελιχθεί, σίγουρα δεν προσφέρεται για έναν ιδανικό σχεδιασμό. Μην ψάξουμε δηλαδή για ιδανικό σχεδιασμό αυτών των κύκλων.

Και γι' αυτό πιστεύω ότι το διάστημα της διαβούλευσης κ. Υπουργέ, θα είναι πάρα πολύ σημαντικό και κρίσιμο θα έλεγα για την τελική επιλογή και εκεί ο ρόλος των ΥΠΕ είναι πολύτιμος και νομίζω ότι θα τον εξασκήσουν στο έπακρο.

Τώρα θα προχωρήσω στην παρουσίαση της μελέτης, η οποία είναι πλήρης βέβαια μόνο για την Αττική όπως είναι και ο σχεδιασμός του Υπουργού και να σας πω ότι θα πρέπει να έχετε στο μυαλό σας καθώς θα περιδιαβάζω μέσα στη δουλειά αυτή, ότι η ανθρωποκεντρική του προσέγγιση είναι το κύριο χαρακτηριστικό του, δηλαδή δεν κοιτάμε για άλλα πράγματα αλλά κοιτάμε για τον τρόπο με τον οποίο ανταποκρίνεται το κάθε Νοσοκομείο και ο σχεδιασμός που προτείνουμε στην αντιμετώπιση πραγματικών αναγκών και γι' αυτό ακριβώς η επείγουσα φροντίδα παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο και γι' αυτό ακριβώς ζητάμε έναν τρόπο αναδιοργάνωσης των νοσοκομείων μας, έτσι ώστε να γίνει το σύστημα φιλικό προς τον άρρωστο και αυτό δεν σημαίνει τίποτα άλλο, παρά λειτουργική άμεση και μελετημένη διασύνδεση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας με το νοσοκομείο.

Το φαινόμενο του ανθρώπου ο οποίος πληροφορείται από το γιατρό του της Πρωτοβάθμιας ότι θα πρέπει να μπει στο νοσοκομείο την επόμενη εβδομάδα ή την μεθεπόμενη γιατί πρέπει να αντιμετωπίσει κάποιο πρόβλημα και αυτός ο άρρωστος βγαίνει σε άγρα νοσοκομείου μόνος του πρέπει να σταματήσει.

Ο γιατρός της Πρωτοβάθμιας είναι αυτός ο οποίος θα πρέπει να βάζει τον άρρωστο στο νοσοκομείο. Και η φυσικά η αξιοποίηση των πόρων και η αποδοτικότητα είναι στόχος μεγάλος αυτής της μελέτης.

Η παρουσίαση της μελέτης πώς έγινε; Κατ’ αρχήν ήταν αδύνατο, νομίζω ο καθένας μπορεί να το καταλάβει, αν θέλει να κάνει καλή δουλειά να προσπαθήσει να σας παρουσιάσει μία έντυπη μελέτη σε ένα χρόνο σε τρεις μήνες. Μόνο και μόνο για να μαζέψεις τα δεδομένα χρειάζονται τρεις μήνες, να γράψεις ένα κείμενο 500 σελίδων και να κάνεις όλες αυτές τις επεξεργασίες και να τις αλλάξεις την τελευταία στιγμή γιατί κάτι προκύπτει και το ένα και το άλλο, αυτά δεν γίνονται σε τρεις μήνες για να παρουσιαστούν με τον παραδοσιακό τρόπο.

Θέλουμε να είναι δυναμική, θέλουμε να μπορεί να αλλάξει, δηλαδή να κάνεις μια μελέτη, η οποία μετά θα πρέπει να αλλάξει ορισμένα από τα συμπεράσματα της ή ακόμα και τα δεδομένα της γιατί θα προκύψει κάτι καινούργιο στο στάδιο της διαβούλευσης, θα σήμαινε πολτοποίηση χιλιάδων σελίδων και φτου και από την αρχή να ξαναγράφουμε. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα, δεν είναι σωστό.

Λοιπόν, να είναι δυναμική και να μπορούμε να αλλάξουμε τη δουλειά μας εύκολα και να αξιοποιήσουν την τεχνολογία. Η μελέτη έπρεπε να μπορεί να γίνει ηλεκτρονικά και εξ αποστάσεως, γιατί δούλεψαν 20-30 άνθρωποι σ’ αυτό, δεν είναι όλοι από την Αθήνα, δεν μπορούσαν να είναι από την Αθήνα και έπρεπε να μπορούν να κάνουν «in but» μέσα στη μελέτη από τη δουλειά τους ή από το σπίτι τους.

Αυτό επιτεύχθηκε. Και να διευκολύνει την επεξεργασία από κάθε ενδιαφερόμενο. Εσείς είσαστε στο τραπέζι, κάθονται ορισμένοι State Holders, είναι αυτοί οι οποίοι έχουν να κάνουν με το σύστημα, θα εκφράσουν μια γνώμη, θα πούνε κάτι, θα φέρουν κάποιο στοιχείο το οποίο βλέπουν ότι είναι λάθος μέσα στη μελέτη και θέλει διόρθωση.

Αυτό το πράγμα δεν γίνεται με ΦΑΞ και με τηλέφωνα. Αυτό το πράγμα πρέπει να γίνεται με ένα τρόπο τέτοιο, που η πληροφορία θα πηγαίνει αμέσως σε εμάς, θα τυγχάνει επεξεργασίας, θα αξιολογείται και θα ενσωματώνεται ή όχι. Είναι δηλαδή θέμα το οποίο πρέπει να κερδίσουμε χρόνο, χρόνο είναι αυτό που δεν έχει αυτή η χώρα αυτή τη στιγμή, δεν μπορεί να κάνει πράγματα με τον παραδοσιακό τρόπο.

Οφείλω ευγνωμοσύνη στους κύριους συντελεστές της μελέτης μας, είναι από πίσω μου, είναι όλοι τους στελέχη και οι τρεις κύριοι, οι τέσσερις κύριοι συντελεστές είναι όλοι τους στελέχη του Τομέα της Υγείας κ. Υπουργέ, είναι όλοι άνθρωποι οι οποίοι εκτός από την κα Σίσκου που είναι η Προϊσταμένη της Ομάδας Τεκμηρίωσης, που είναι στέλεχος του Εργαστηρίου, οι υπόλοιποι όλοι είναι υπάλληλοί σας και σαν κι αυτούς υπάρχουν και πολλοί άλλοι, οι οποίοι πράγματι μπορούν και βοηθούν να βάλουμε λίγη γνώση και μεράκι στις δουλειές που θέλουμε να κάνουμε.

Τελικά ήθελα να πω ότι χρωστάω και ευγνωμοσύνη στην εταιρεία «ΡΕΜΑΚΟ», ο κ. Παπαστεφανάτος κάθεται δίπλα μου, γιατί μπορεί να γίνει και κάποια στραβή με την τεχνολογία και να χρειαστώ βοήθεια. Οφείλω να τους ευχαριστήσω γιατί κάνανε μια πάρα πολύ καλή δουλειά, για να μπορέσω να σας παρουσιάσω την εργασία.

Ο ιστοχώρος στον οποίο φιλοξενείται και ο οποίος από σήμερα, από τώρα είναι διαθέσιμος σε όλους σας, προσωρινά φιλοξενείται στο χώρο του Τμήματος Νοσηλευτικής του Πανεπιστημίου και όταν τελειώσει η επεξεργασία και για τα υπόλοιπα μέρη της χώρας, φαντάζομαι ότι το Υπουργείο θα τον φιλοξενήσει στο δικό του ιστοχώρο, έτσι ώστε να βρει το μόνιμο σπίτι του αν θέλετε.

Για όποιον από εσάς θέλει να μπει, το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να χτυπήσετε στο Google Τμήμα Νοσηλευτικής και να πάτε κάτω – κάτω μέρος που έχει έναν κυκλάκο, θα δείτε που λέει, αναδιάρθρωση Νοσοκομείων, πατάτε σ’ αυτό και βρίσκεστε στην ιστοσελίδα.

Και εδώ είναι το Επιχειρησιακό Σχέδιο. Αυτό που σας επιτρέπει να κάνετε είναι στην αριστερή μεριά έχει φυσικά τα κύρια κεφάλαια, το σκοπό, τους στόχους, τις βασικές αρχές στις οποίες στηρίχθηκε η μελέτη, τη δομή της. Και από εκεί και πέρα αρχίζουμε σε πιο εξειδικευμένα κεφάλαια, τα οποία είναι στα ιστορικά στοιχεία της αναδιάρθρωσης, η ευρωπαϊκή εμπειρία γύρω από τις αναδιαρθρώσεις νοσοκομείων, τι έχει γίνει στην Ευρώπη πάνω σ’ αυτό.

Ποιες είναι οι μορφές της αναδιάρθρωσης, έχει αναφερθεί ο Υπουργός και παλιότερα σ’ αυτό. Διάφοροι τρόποι δηλαδή με τους οποίους γίνεται. Τα κριτήρια τα οποία χρησιμοποιούνται και τα οποία χρησιμοποιήσαμε εμείς, που είναι το πληθυσμιακό, το κριτήριο της συγκέντρωσης του πληθυσμού, το κριτήριο του μεγέθους των μονάδων, το κριτήριο της έντασης της αξιοποίησης της νοσοκομειακής υποδομής, της οικονομικής αποδοτικότητας και της παλαιότητας των υποδομών.

Η μεθοδολογία της ανάλυσης. Εξετάσαμε τις πρότυπες περιφέρειες, τι προτείνουμε να είναι μια πρότυπη υγειονομική περιφέρεια. Τι προτείνουμε να είναι ένα πρότυπο Νομαρχιακό Νοσοκομείο, πώς πρέπει να είναι δηλαδή ένα νοσοκομείο 200-250-300 κρεβατιών που λειτουργεί στην επαρχία;

Ποια Τμήματα και εργαστήρια πρέπει να έχει για να δικαιολογεί την ύπαρξή του και για να μπορεί να αποτελεί πόλο και για τα Κέντρα Υγείας τα οποία είναι κοντά του. Και φυσικά το πρότυπο ενισχυμένο Κέντρο Υγείας στο οποίο μπορούν να μετεξελιχθούν και ορισμένα από τα μικρά νοσοκομεία – Κέντρα Υγείας.

Ορίσαμε πως πρέπει να είναι αυτό το ενισχυμένο Κέντρο Υγείας περιγράφοντας σε λεπτομέρεια, αυτά που σας δείχνω είναι οι τίτλοι, υπάρχει πολύ λεπτομέρεια μέσα γι’ αυτούς που θα ενδιαφερθούν γύρω απ’ αυτά τα πράγματα.

Τα αποτελέσματα της ανάλυσής μας είναι κατά αιτία νοσηρότητας, στηριχθήκαμε όπως σας είχα πει και την άλλη φορά στις πέντε κύριες αιτίες νοσηρότητας: καρκίνο, καρδιοαγγειακά, εγκεφαλικά, διαβήτη και χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια και επίσης την ψυχική νόσο.

Βλέποντας τα αποτελέσματα κατά αιτία νοσηρότητας μπαίνουμε μέσα και εξετάζουμε πάρα πολλές λεπτομέρειες όλων των αιτίων για τα καρδιαγγειακά, για τον καρκίνο, για τον διαβήτη και πάει λέγοντας, δηλαδή κατεβαίνει σκαλιά κάτω αυτή, δεν έχουμε καιρό τώρα να τα εξηγήσουμε.

Οι προτάσεις μας. Οι προτάσεις πάλι γίνονται κατά αιτία νοσηρότητας. Τι πρέπει να γίνει; Σε ποια νοσοκομεία λείπουν Διαβητολογικά Κέντρα και Τμήματα; Σε ποια νοσοκομεία λείπουν καρδιολογικές κλινικές; Σε ποια νοσοκομεία αυτό και εκείνο, δηλαδή γίνεται αυτού του είδους η ανάλυση για όλη τη χώρα, για όλα τα νοσοκομεία.

Γίνονται προτάσεις σε επίπεδο χώρας, οι οποίες προτάσεις έχουν να κάνουν πρώτα – πρώτα με το ζήτημα των Περιφερειών, πώς θα εξελιχθούν, ποιες θα είναι οι υγειονομικές περιφέρειες. Και ανάλυση της πρότασης για την επείγουσα φροντίδα. Πώς πρέπει να οργανωθεί η επείγουσα φροντίδα στη βάση των τμημάτων επειγόντων περιστατικών, τα οποία νομοθετήθηκαν προ δεκαετίας, αλλά δυστυχώς ξεχάστηκαν.

Πρόταση για την πρόσβαση στο νοσοκομείο. Πώς γίνεται η πρόσβαση στο νοσοκομείο, όπως σας είπα πριν, ποια πρέπει να είναι η σχέση με την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας.

Και μετά οι προτάσεις σε επίπεδο Υ.ΠΕ., όπου εδώ πέρα είναι αυτό το οποίο φαντάζομαι ότι περιμένετε όλοι σας. Ποια είναι η πρόταση για την Αττική, η οποία φαίνεται εδώ. Ειδικά οι φίλοι από το χώρο του Τύπου δείχνουν ένα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για το ποια νοσοκομεία προτείνουμε να κλείσουν. Υπάρχει μια τρομο-λαγνεία γύρω από τον τρόπο με τον οποίο παρουσιάζεται το όλο θέμα.

Αλλά αυτό το οποίο περιλαμβάνει η πρότασή μας είναι, κατ’ αρχήν η άμεση συνλειτουργία των δύο νοσοκομείων «ΠΑΙΔΩΝ» τα οποία για λόγους τεχνικούς, είναι εδώ πέρα στην τελευταία στήλη στα δεξιά, είναι ο κύκλος των δύο Νοσοκομείων «ΠΑΙΔΩΝ» που προτείνουμε να συνλειτουργήσουν άμεσα. Υπάρχει σχέδιο μέσα φυσικά με λεπτομέρειες. Είχε γίνει μια προσπάθεια και πριν από εννιά χρόνια ούτως ή άλλως. Και φυσικά εκεί πέρα θα ενταχθεί και το Νοσοκομείο «ΠΑΙΔΩΝ» Πεντέλης για να μπορέσει να βοηθηθεί και να βοηθήσει τα δύο αυτά νοσοκομεία.

Και το Παιδοψυχιατρικό το οποίο είναι σε φάση αποδρομής, έχει ουσιαστικά διαλυθεί, παραμένουν 120 υπάλληλοι εκεί πέρα και πρέπει κ. Υπουργέ να δείτε τι θα κάνετε μ’ αυτούς, γιατί είναι κρίμα να κάθονται. Και φυσικά τα δύο άλλα ψυχιατρικά το ΓΝΑ και το Δρομοκαϊτειο, τα οποία επίσης είναι σε στάδιο από-ασυλοποίησης.

Προτείνουμε την αλλαγή, όχι συγχώνευση, τη συνλειτουργία του «ΣΩΤΗΡΙΑ» με το «ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ» στην 1η στήλη επάνω, με το «ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ» σαν κέντρο του κύκλου. Προτείνουμε έναν κύκλο με κέντρο τον «ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟ» στο οποίο εντάσσεται το «ΕΛΕΝΑΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ», υπενθυμίζω η έννοια του κέντρου του κύκλου δεν είναι τίποτα άλλο, παρά είναι και η διοικητική υποστήριξη, η σύμπτυξη των διοικητικών λειτουργιών.

Το «ΕΛΕΝΑΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ» είναι εξειδικευμένο νοσοκομείο, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έχει να κερδίσει από τις διοικητικές υπηρεσίες του «ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ» ή να βοηθήσει τις διοικητικές υπηρεσίες του «ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ» αν αυτά συνλειτουργήσουν ως ένα σημείο.

Το 3ο του ΙΚΑ, η «ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ», η οποία έχει και ορισμένες πολύ εξειδικευμένες μονάδες και πολύ καλές, Διαβητολογικό Κέντρο προτείνουμε να παραμείνει και να γίνει μάλλον μέσα στη μελέτη. Και φυσικά το Οφθαλμιατρείο. Και το «ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΥΓΓΡΟΣ».

Τα τέσσερα πανεπιστημιακά έχουν διαφορετικό χρώμα, είναι νοσοκομεία ειδικού χειρισμού που είναι κάτι το οποίο ξεπερνάει το πλαίσιο αυτής της δουλειάς. Θέλει δηλαδή συζήτηση μεταξύ των δύο Υπουργείων για να καθοριστούν ορισμένες γραμμές.

Αυτά τα οποία προτείνουμε να αλλάξουν ρόλο είναι φυσικά η «ΣΩΤΗΡΙΑ», υπάρχει πλήρης πρόταση για το πώς μπορεί να συνλειτουργήσει μαζί με το «ΓΕΝΙΚΟ ΚΡΑΤΙΚΟ». Προτείνουμε το «ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΕΙΟ» να γίνει Μονάδα Φροντίδας Τελικού Σταδίου. Το «ΕΛΠΙΣ» να λειτουργήσει στον κύκλου του «ΑΓΙΟΥ ΣΑΒΒΑ» διατηρώντας και ορισμένα κομμάτια του όμως τα οποία είναι πραγματικά πολύ χρήσιμα και εκεί πέρα στο διάστημα της διαβούλευσης όλα αυτά θα πρέπει να συζητηθούν τι απ’ όλα μετακινείται ή αν μετακινείται και πώς μετακινείται.

Η «Παμμακάριστος» και το «Πατησίων», το «Πατησίων» ουσιαστικά το βλέπουμε να μεταφέρεται ως δυναμικό το προσωπικό να πηγαίνει στους «Αγίους Αναργύρους» και υπάρχουν και κάποιες προτάσεις για την «Παμμακάριστο» περισσότερο με την έννοια της μεταφοράς και από εκεί κάποιου προσωπικού σε άλλα Νοσοκομεία, που το έχουν ανάγκη.

Και το ίδιο και για την «Αγία Βαρβάρα» την οποία τη βλέπουμε να λειτουργεί στον κύκλο του «Αττικού» μαζί με το «Θριάσιο» και προτείνουμε τη μεταφορά ενός ικανού μέρους του νοσηλευτικού προσωπικού από την «Αγία Βαρβάρα» αλλά και εκεί πρέπει να ληφθεί στο στάδιο της διαβούλευσης μέριμνα για κλινικές όπως η Καρδιολογική, κάποια άλλα κομμάτια, τα οποία είναι σε ιδιαίτερα αναπτυγμένη καλή λειτουργία, να δούμε που ακριβώς μπορούν επωφελώς για το σύστημα και για τα ίδια αν θέλετε να στεγαστούν.

Αυτές είναι οι προτάσεις μας. Η μελέτη των οικονομικών επιπτώσεων, η οποία υπάρχει έχει να κάνει με το τι βλέπουμε ως άμεση δυνατότητα συνεισφοράς αυτής της προσπάθειας στην προσπάθεια για εξοικονόμηση. Έχουμε στοιχεία σχετικά με το τι έχει γίνει το ’9 και το ’10. Υπάρχει μια σημαντική – κατά τη γνώμη μου – μείωση της δαπάνης κατά 10 κατά 11% αλλά εκτιμούμε ότι μπορεί αυτό να συνεχίσει και φαίνεται ότι συνεχίζει και το ’11 και κυρίως αυτό το οποίο βλέπουμε ότι είναι χρήσιμο, είναι να δούμε την εξοικονόμηση που μπορεί να προκύψει από την αποχώρηση γιατρών με περιορισμένη αναπλήρωση.

Η υπερεπάρκεια σε γιατρούς εκτιμάται ότι είναι της τάξεως των 6.500 με 7.000, που σημαίνει ότι για τα επόμενα 4 χρόνια κανονικά δεν πρέπει να γίνει καμία πρόσληψη γιατρού. Αν μείνουμε στο 1 προς 5 σημαίνει 400 γιατρούς το χρόνο, με δεδομένου ότι θα έχουμε συνταξιοδότηση περίπου 2.000 γιατρών το χρόνο σύμφωνα και με κάποια στοιχεία τα οποία υπάρχουν για το ρυθμό αποχώρησης, δεδομένου ότι οι περισσότεροι γιατί πολλοί γιατροί μπήκαν το 1985 με 1987 στο σύστημα.

Και επίσης βλέπουμε μια δυνατότητα εξοικονόμησης όχι ιδιαίτερα μεγάλη αλλά εν πάση περιπτώσει είναι αυτή που είναι από την μετατροπή κάποιων μικρών Νοσοκομείων σε άλλες περιοχές σε Κέντρα Υγείας. Αυτά όμως θα τα δούμε όταν έρθει η ώρα για εκείνες τις περιοχές.

Αυτή με λίγα λόγια είναι η μελέτη κ. Υπουργέ και νομίζω ότι αν κανείς ξοδέψει κάποιο χρόνο, ιδιαίτερα οι γιατροί, το προσωπικό των Νοσοκομείων και μπει σε βάθος σε αυτή την μελέτη, θα δει πράγματα που ενδιαφέρουν και το δικό του Τμήμα, το δικό του Νοσοκομείο.

Ένα τελευταίο πράγμα θα ήθελα να θίξω γιατί νομίζω ότι είναι χρήσιμο. Εδώ μπορεί κανείς να δει την Ελλάδα, μπορεί να δει τις περιφέρειες, μπορεί να δει την περιφέρεια Αττικής και μπορεί να δει π.χ. για όποιο Νοσοκομείο θέλει πολύ χοντρά βασικά στοιχεία, που έχουν να κάνουν με τον αριθμό των κλινών, τη βαθμολογία. Τα Νοσοκομεία όλα έχουν βαθμολογηθεί με βάση 8 κριτήρια, τα οποία κατέληξαν σε 5, τα οποία επιδέχονται βαθμολόγηση και η βαθμολογία τους θα είναι από πλην 1 έως συν 1, ένα Νοσοκομείο μπορεί να πάρει μάξιμουμ 5 μίνιμουμ πλην 5.

Εδώ πέρα φαίνεται η βαθμολογία του και φαίνεται και η βασικότατη πρόταση, την οποία κάνει κανείς για το κάθε Νοσοκομείο. Το «ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ» λειτουργεί ως κέντρο κύκλου, είναι η βασική μας πρόταση.

Επίσης υπάρχουν αποτελέσματα σε επίπεδο Νοσοκομείων. Αυτό που κάνει αυτό το site είναι ότι κάποιος θα το ανοίξει, θα μπει μέσα και θα πει τι λέει για το Νοσοκομείων των Μολάων, εμένα αυτό με ενδιαφέρει, μπορεί κατευθείαν να πάει στο Νοσοκομείο των Μολάων.

Ας πούμε εδώ πέρα υπάρχουν αποτελέσματα για το κάθε Νοσοκομείο, η αναλυτική του βαθμολογία, όχι όπως την έδειξα πριν συνοπτικά αλλά με τα 5 κριτήρια, στα οποία αναφέρθηκα. Τι παίρνει αυτό το Νοσοκομείο, στο καθένα από αυτά τα κριτήρια.

Είναι χρηστικός, μπορεί δηλαδή να δώσει γρήγορη πληροφόρηση, αν αυτό είναι το μόνο που ζητιέται και μπορεί να δώσει και πολύ πληροφόρηση σε βάθος αν αυτό είναι που ζητιέται.

Αυτό είναι, το site μόνο να δείξουμε πάλι λίγο καλύτερα. Απλό είναι, μπαίνει κανείς Τμήμα Νοσηλευτικής και έφτασε, δεν χρειάζεται τίποτε άλλο.

Μελέτη : «Επιχειρησιακό σχέδιο αναδιάρθρωσης Νοσοκομείων»