Πέμπτη, 19 Μαΐου 2022

Ομιλία Χρήστου Ζηλίδη, διοικητή 3ης Υγειονομικής Περιφέρειας στην ευρεία σύσκεψη για την αναδιάταξη των δυνάμεων του Ε.Σ.Υ.

13/05/2011

Κύριε Υπουργέ, κ. Υφυπουργέ, κ. Γενικοί Γραμματείς, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι καλησπέρα σας. Θα αναφέρω όσο πιο συνοπτικά μπορώ ένα πλαίσιο προτάσεων που έχουμε οικοδομήσει από κοινού σε συνεργασία με την 4η ΥΠε, οι οποίες έχουν σκοπό να αποτελέσουν αν θέλετε μια ατζέντα προς συζήτηση.

Η διαμόρφωση της ατζέντας αυτής, δεν είναι τελικές αποφάσεις, είναι μια εισήγηση προς συζήτηση, στην οποία έχει συνυπολογιστεί πλήρως η δουλειά που έχει κάνει η Επιτροπή του κ. Λιαρόπουλου με τον οποίο είχαμε συνεργασία σε όλη τη διαδρομή της και γι’ αυτό θα βρείτε ελάχιστες αποκλίσεις σε αυτά που λέμε από αυτά που θα δείτε στην ιστοσελίδα της Επιτροπής καθώς επίσης και από το ξεκίνημα της συνεργασίας που είχαμε με την Ιατρική Σχολή και επομένως έχουν ενσωματωθεί στοιχεία από τις δύο αυτές κύριες πηγές προτάσεων που έχουν υπάρξει μέχρι αυτή τη στιγμή.

Οι κύριες κατευθύνσεις του σχεδίου ανασυγκρότησης για το Πολεοδομικό Συγκρότημα Θεσσαλονίκης όπως και σε όλη τη χώρα είναι να το πω με δύο λέξεις κλειδιά, από τη μια σταθερότητα, δηλαδή αύξηση παραγωγικότητας στο Νοσοκομείο μας και από την άλλη ανάπτυξη, δηλαδή καλύτερη κάλυψη των σύγχρονων νοσοκομειακών αναγκών και ανάπτυξη των ανάλογων υπηρεσιών.

Αύξηση της παραγωγικότητας για τα Νοσοκομεία σημαίνει αύξηση της πληρότητας των Νοσοκομείων, αύξηση της παραγωγικότητας των νοσοκομειακών τμημάτων, περιορισμός του κατακερματισμού και των αλληλοεπικαλύψεων, μια ορθολογικότερη αναδιάταξη και προσανατολισμό στις πραγματικές ανάγκες του πληθυσμού.

Από την άλλη μεριά ανάπτυξη σημαίνει καλύτερη ανταπόκριση στις ανάγκες του πληθυσμού με αναδιάταξη των υπηρεσιών που διαθέτουμε, με ανάπτυξη νέων τμημάτων χρησιμοποιώντας τους πόρους που διαθέτουμε και με την καλύτερη αξιοποίηση των πόρων και του δυναμικού που διαθέτουν τα Νοσοκομεία μας.

Με τον τρόπο αυτό οι αναπτυξιακές προτάσεις στην πραγματικότητα μετατρέπονται σε προτάσεις βελτίωσης της παραγωγικότητας και της αποδοτικότητας του νοσοκομειακού συστήματος.

Οι κεντρικές επιλογές σε ότι αφορά την επιδίωξη της βέλτιστης παραγωγικότητας είναι αυτές που βλέπουμε εδώ. Καταρχήν η συγχώνευση του πρώην Β΄ ΙΚΑ με τον «ΆΓΙΟ ΠΑΥΛΟ» και η δημιουργία ενός ενιαίου Νοσοκομείου των 350 κλινών, η αλλαγή της χρήσης του Νοσοκομείου Αφροδισίων του Δερματολογικού σε Κέντρο Υγείας αστικού τύπου και η αλλαγή της χρήσης του Νοσοκομείου Ειδικών Παθήσεων σε Κέντρο Αίματος Βορείου Ελλάδος.

Σε επίπεδο μεγάλων νοσοκομειακών αν θέλετε διοικητικών μεταβολών, έχουμε συνεργαστεί και με την Επιτροπή του κ. Λιαρόπουλου για το σχεδιασμό και την μελλοντική ενδεχομένως εφαρμογή νοσοκομειακών συγκροτημάτων, κύκλους νοσοκομείων όπως λέει ο κ. Λιαρόπουλος καθώς και επίσης εισηγούμαστε τις διοικητικές συγχωνεύσεις, δύο διοικητικές συγχωνεύσεις των νοσοκομείων «ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ» και «ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ» και αυτή που ήδη ανέφερα του «ΑΓΙΟΥ ΠΑΥΛΟΥ» με το πρώην Β΄ ΙΚΑ.

Σε επίπεδο τμημάτων η πρόταση περιλαμβάνει συγχωνεύσεις ομοειδών κλινικών, συγχωνεύσεις μονάδων και εργαστηρίων, μεταφορές κλινικών σε άλλα Νοσοκομεία, συγκέντρωση των Πανεπιστημιακών κλινικών σε τρία Νοσοκομεία και συγχώνευση ορισμένων από τα πανεπιστημιακά τμήματα και η αντίστοιχη μεταφορά οργανικών θέσεων και προσωπικού μεταξύ των Νοσοκομείων.

Στο κομμάτι της ανάπτυξης τα κύρια σημεία των επιλογών που έρχονται να καλύψουν καλύτερα τις ανάγκες και να αξιοποιήσουν τους πόρους που διαθέτουμε είναι η πρόταση για τη δημιουργία ενός τραυματιολογικού κέντρου στο «424» με μεταφορά κυρίως πανεπιστημιακών τμημάτων, η ανάπτυξη του Ογκολογικού Ακτινοθεραπευτικού Κέντρου στο «ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ» και του αντίστοιχου Ογκολογικού Ακτινοθεραπευτικού Κέντρου στο «ΑΧΕΠΑ», η ανάπτυξη δυναμικού τμήματος στο «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» και η δημιουργία του προαναφερθέντος Κέντρου Αίματος Βορείου Ελλάδος στο Νοσοκομείο Ειδικών Παθήσεων.

Επίσης οι προτάσεις αυτές συνδυάζονται με τη διεύρυνση του παιδιατρικού χαρακτήρα του Νοσοκομείου «ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ» την μετατροπή του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου σε μικρό γενικό Νοσοκομείο στα πλαίσια της υποχρέωσης από ασυλοποίησης και εφαρμογής του προγράμματος «ΨΥΧΑΡΓΩΣ».

Και τέλος για την ποιοτική αναβάθμιση των υπηρεσιών του συστήματος στη Βόρειο Ελλάδα προβλέπεται και η δημιουργία ενός Επιστημονικού Κέντρου του ΕΣΥ στο Νοσοκομείο Ειδικών Παθήσεων.

Επίσης οι κύριες επιλογές στον τομέα της ανάπτυξης περιλαμβάνουν και δύο δράσεις στο επίπεδο της πρωτοβάθμιας φροντίδας. Τη δημιουργία ενός αστικού Κέντρου Υγείας στο Δερματολογικό στο Αφροδισίων με αξιοποίηση των οργανικών θέσεων και του προσωπικού από το ήδη υπάρχον καθώς και από ένα μέρος από το προσωπικό των ειδικών παθήσεων και τέλος η δημιουργία ενός αστικού Κέντρου Υγείας στη Σταυρούπολη με την απόσχιση του συγκροτήματος των εξωτερικών ιατρείων του Ψυχιατρείου Θεσσαλονίκης.

Αυτές είναι οι κύριες επιλογές. Θα προσπαθήσω πολύ συνοπτικά όπου χρειάζεται, όπου δεν αναφέρθηκαν ήδη, να αναφερθώ στις συγκεκριμένες προτάσεις για τα Νοσοκομεία.

Όπως είπαμε το Δερματολογικό μετατρέπεται σε Κέντρο Υγείας αστικού τύπου και οι λειτουργίες του απορροφώνται από τα άλλα Νοσοκομεία. Δηλαδή στην πραγματικότητα είναι αναπτυξιακή ενέργεια ανάπτυξης δερματολογικών τμημάτων σε όλα τα μεγάλα Νοσοκομεία της πόλης.

Τα εργαστήρια και μέρος νοσηλευτικού προσωπικού παραμένουν για να στηρίξουν τη λειτουργία του αστικού Κέντρου Υγείας και πιθανόν να μεταφερθεί και το Ακτινολογικό π.χ. από το Ειδικών Παθήσεων και έτσι συγκροτείται και ένας πυρήνας για τη δημιουργία του αστικού Κέντρου Υγείας.

Το Λοιμωδών το Ειδικών Παθήσεων προτείνεται να μετατραπεί σε Κέντρο Αίματος Βορείου Ελλάδος. Το Παθολογικό και το Παιδιατρικό τμήμα, το Παθολογικό με ιδιαίτερη επίδοση ας το πούμε στον τομέα των Λοιμωδών Νοσημάτων και το Παιδιατρικό προτείνεται να μεταφερθούν στο «ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ» στο οποίο όπως είπαμε θα διευρύνει τον παιδιατρικό του χαρακτήρα.

Ορισμένα εργαστήρια όπως το Ακτινολογικό μπορούν να μεταφερθούν στο Αφροδισίων για να στηρίξουν το αστικό Κέντρο Υγείας ενώ το Κέντρο Αίματος μπορεί να ενισχυθεί από πλευράς εργαστηρίων και προσωπικού με μεταφορά δυνάμεων από άλλες αιμοδοσίες των τμημάτων αιμοδοσιών που υπάρχουν στα άλλα Νοσοκομεία της πόλης. Και όπως είπαμε μπορεί να φιλοξενήσει ένα Επιστημονικό Κέντρο του ΕΣΥ καθώς και ενδεχομένως και τη στέγαση των διοικητικών υπηρεσιών των ΥΠΕ για να μειωθούν και οι λειτουργικές δαπάνες.

Το ψυχιατρικό Νοσοκομείο όπως είπαμε, είμαστε υποχρεωμένοι ως χώρα να πάψει να υφίσταται ως αμιγώς ψυχιατρικό Νοσοκομείο. Η κατεύθυνση αποασυλοποίησης είναι να φύγουν όσο γίνεται περισσότερες κλινικές σε άλλα Νοσοκομεία. Δύο κλινικές που θα μεταφερθούν στον «ΑΓΙΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟ» και στο «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» αυτό προτείνεται, η Πανεπιστημιακή στο «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» και στον «ΑΓΙΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟ» μια κλινική του ΕΣΥ.

Ένας μεγάλος αριθμός ασθενών θα μεταφερθούν και συνεχίζονται να μεταφέρονται σε δομές αποασυλοποίησης και με την ανάπτυξη ενός «παιδιατρικού» και ενός νευρολογικού τμήματος διαθέτει και παθολογική κλινική, μπορεί να μετατραπεί σε ένα μικρό γενικό Νοσοκομείο, το οποίο θα έχει και την ευθύνη της ιατρικής υποστήριξης όλων των μονάδων αποασυλοποίησης που θα παραμείνουν ως δίκτυο στην αρμοδιότητα του Νοσοκομείου αυτού.

Και το συγκρότημα των εξωτερικών των ιατρείων όπως είπαμε μπορεί να μετατραπεί σε ένα αστικό κέντρο υγείας στο Δήμο της Σταυρούπολης. Για το Β΄ ΙΚΑ δηλαδή την «ΠΑΝΑΓΙΑ» και τη συγχώνευσή της με τον «ΑΓΙΟ ΠΑΥΛΟ» έχουμε αναφερθεί. Προτείνεται η μεταφορά του Ορθοπεδικού τμήματος στο «ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ» για να αντικαταστήσει το πανεπιστημιακό ορθοπεδικό το οποίο προτείνεται από το «ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ» να πάει στο «ΑΧΕΠΑ» όπου οργανικά ανήκει και επίσης προβλέπεται και η συγχώνευση των δύο χειρουργικών τμημάτων.

Μελλοντικά είναι δυνατόν κάποιες από τις κλινικές του να αλλάξουν προσανατολισμό ανάλογα με το πώς θα αναπτυχθεί το νέο κτίριο που προτείνεται και που έχουν ξεκινήσει οι διαδικασίες για την επέκταση του «ΑΓΙΟΥ ΠΑΥΛΟΥ» που να αποτελέσει το μεγάλο Νοσοκομείο της ανατολικής πλευράς της πόλης.

Είναι ακριβώς αυτή η διαφάνεια που βλέπουμε, δηλαδή η επέκτασή του με την ανάπτυξη 150 κλινών όπου θα μεταφερθούν και θα απορροφήσουν σε ένα μεσοπρόθεσμο χρονικό διάστημα τις κλίνες του «ΠΑΝΑΓΙΑ» και όπου θα μεταφερθούν οι αντίστοιχες κλινικές σταδιακά από το πρώην ΙΚΑ.

Για τον «ΑΓΙΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟ» και το «ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ» προτείνεται η διοικητική τους ενοποίηση και η δημιουργία ενός ενιαίου νοσοκομειακού συγκροτήματος 500 κλινών. Στον «ΑΓΙΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟ» προτείνεται η μεταφορά μιας ψυχιατρικής κλινικής και η ανάπτυξη τμήματος αποθεραπείας.

Η συγχώνευση των δύο παθολογικών του κλινικών και επειδή αλλάζει η φυσιογνωμία του, η μετατροπή της στεφανιαίας μονάδας σε ΜΑΘ. Διότι μετά τη συγχώνευση θα προκύψουν δύο καρδιολογικές που θα πρέπει και αυτές να συγχωνευτούν όπως και δύο στεφανιαίες μονάδες.

Αντίστοιχα με το «ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ» η πανεπιστημιακή ορθοπεδική και ουρολογική μπορούν να πάνε στο «ΑΧΕΠΑ» για να ολοκληρωθεί και το «ΑΧΕΠΑ» ως Νοσοκομείο και ταυτόχρονα να ενισχυθεί ο παιδιατρικός χαρακτήρας του «ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ».

Να μεταφερθεί το παιδιατρικό και το παθολογικό από το Ειδικών Παθήσεων και από τις δύο παιδιατρικές η μια μπορεί σταδιακά να μετεξελιχθεί σε μια ομάδα παιδιατρικών ειδικοτήτων, υποειδικοτήτων έτσι ώστε να διευρύνει τις δυνατότητες παροχής παιδιατρικής φροντίδας. Και βεβαίως η αναγκαστική συγχώνευση των δύο καρδιολογικών και των δύο στεφανιαίων που θα προκύψουν από τη συγχώνευση.

Το «ΑΧΕΠΑ» στο οποίο ήδη υπάρχουν, γίνονται ενέργειες για την ανάπτυξη των νέων του χειρουργείων και τη ΜΕΘ ενός σημαντικού έργου για όλη την πόλη, με την καθοριστική προσωπική συμβολή του Υπουργού προχωρεί και η ανάπτυξη του Ακτινοθεραπευτικού κέντρου με την εγκατάσταση του δεύτερου γραμμικού επιταχυντή, πριν μερικές εβδομάδες ανακοινώθηκε από τον Υπουργό εδώ στην πόλη μας και η ανάπτυξη του ογκολογικού τμήματος.

Όπως είπαμε θα υποδεχτεί τις δύο πανεπιστημιακές από το «ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ» καθώς και μια πανεπιστημιακή μαιευτική γυναικολογική από το «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» και βέβαια θα αναπτύξει και το δερματολογικό ιατρείο.

Το «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» είναι λίγο μια πιο σύνθετη περίπτωση. Απαιτεί συγχωνεύσεις εργαστηρίων όπου είχαν ένα πολύ μεγάλο αριθμό εργαστηρίων, συγχωνεύσεις του ενδοκρινολογικού με το παθολογικό, συγχώνευση των χειρουργικών κλινικών, συγχώνευση των διάσπαρτων μονάδων εντατικής και αυξημένης φροντίδας σε τρεις βασικές μονάδες, μια ενιαία σημαντική ΜΕΘ, μια ενιαία στεφανιαία μονάδα και μια ενιαία ΜΑΘ. Ορθώς παρατηρήθηκε ότι δεν μπορεί να μην υπάρχει, μπορούν να αναπτυχθούν ειδικά τμήματα εγκεφαλικών παθήσεων γηριατρικής και επίσης να υποδεχθεί και να συγχωνεύσει με ταυτόχρονη συγχώνευση των νευρολογικών τμημάτων του «ΑΧΕΠΑ» και του «ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ».

Στο Θεαγένειο δεν προβλέπονται οργανικές μεταβολές, προβλέπεται όμως η ανάπτυξη των κτιριακών του υποδομών και του ιατροτεχνολογικού του εξοπλισμού που είναι σε εξέλιξη, το γνωρίζετε, με την εγκατάσταση του ΠΕΤ, στο «ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» προτείνεται η συγχώνευση των χειρουργικών τμημάτων, η μεταφορά μιας πνευμονολογικής στο «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» και η μεταφορά της πανεπιστημιακής χειρουργικής με εναλλακτικές λύσεις ενδεχομένως το 424.

Η μεταφορά της νευρολογικής στο «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ», η κατάργηση της ΜΑΠ της Β΄ πνευμονολογικής που δε φαίνεται να έχει παραγωγική λειτουργία αυτή τη στιγμή, η πιθανή μελλοντική υποδοχή του ουρολογικού και της μονάδας λιθοτριψίας από το Β΄ ΙΚΑ όταν γίνει η μεταφορά των υπολοίπων κλινικών στον Άγιο Παύλο και η μελλοντική ανάπτυξη τομέα μητέρας-παιδιού με μεταφορά μιας μαιευτικής γυναικολογικής και μιας νεογνολογικής από το «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» καθώς και μιας παιδιατρικής κλινικής.

Για το «ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ» όπως αναφέρθηκε δεν έχουμε ανάπτυξη νέων τμημάτων, πλην τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου ογκολογικού κέντρου που γίνεται με την ανάπτυξη νέας ογκολογικής κλινικής, την εγκατάσταση του ΠΕΠ και του γραμμικού επιταχυντή και όπως είπαμε προτείνεται η αξιοποίηση του 424 με ένα σεμνό τρόπο, δηλαδή με την παραχώρηση ενός αριθμού όχι 200 ή 300 κλινών όπως αναφέρθηκε.

Αλλά τέλος πάντων σεβόμενοι και τις ανάγκες του στρατού ενός αριθμού 50 έως 80 κλινών που είναι ρεαλιστικός κι είναι γνωστό ότι είναι κενές αυτές οι κλίνες αυτή τη στιγμή, που λόγω νομικού καθεστώτος εξυπηρετείται καλύτερα να εγκατασταθούν εκεί πανεπιστημιακές κλινικές και θα μπορούσαν να δημιουργήσουν ένα τραυματιολογικό κέντρο το οποίο να παρέχει σημαντικές υπηρεσίες στον υγειονομικό ιστό της πόλης.

Εάν τώρα θέλαμε να ακολουθήσουμε τη λογική του κ. Λιαρόπουλου, με τον οποίον συνεργαστήκαμε για τη δημιουργία συγκροτημάτων, για την πόλη θα βάζαμε 4 συγκροτήματα που να έχουν και μια συνάφεια αν θέλετε και με την υφιστάμενη διοικητική διάρθρωση, ένα συγκρότημα με επίκεντρο το «ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» μαζί με τον «ΑΓΙΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟ» και το «ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ», το «ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ» το ψυχιατρικό η 424 που έχουν διαφορετικά νομικά καθεστώτα λειτουργίας και δύο με επίκεντρο το «ΑΧΕΠΑ» και το «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» τα οποία εν πάση περιπτώσει είναι ζήτημα πολιτικών επιλογών αν θα μπορέσουν να λειτουργήσουν σε αυτή τη φάση.

Κατά την προσωπική μου άποψη που με βλέπετε λίγο επιφυλακτικό, νομίζω ότι οι προτεραιότητες είναι εντός των νοσοκομείων και η ιδέα δημιουργίας συγκροτημάτων απαιτεί σημαντικές διοικητικές μεταβολές που μας βάζουν ενώ πρέπει να τρέξουμε για άλλα πράγματα για την ουσία, θα αναγκαζόμαστε να τρέχουμε για έναν διοικητισμό αν το θέλετε.

Προσπάθησα να είμαι σύντομος, τώρα έχουμε να πούμε για τη Δυτική Μακεδονία και για την κεντρική Μακεδονία, νομίζω ότι πρέπει να συνεχίσουμε με κάποιο τρόπο για τα νοσοκομεία της Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας και στη συνέχεια ο κ. Μπουσουλέκας θα συνεχίσει για τα νοσοκομεία τις προτάσεις της Ανατολικής Μακεδονίας.

Κατ΄ αρχήν για τη Δυτική Μακεδονία στην Καστοριά και στη Φλώρινα έχουμε ένα φαινόμενο το οποίο είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα, ας πούμε λιμνάζοντος προσωπικού. Το ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ Άργους Ορεστικό έχει 46 άτομα προσωπικό και ενδεχομένως δύο ή τρεις ασθενείς.

Προτείνεται να συγχωνευθεί με το Νοσοκομείο Καστοριάς όχι μόνον για λόγους καλύτερης παραγωγικότητας αλλά και για έναν άλλο λόγο που είναι πολύ σημαντικός, πρέπει οι προνοιακές λειτουργίες να ενσωματωθούν στο σύστημα υγείας το οποίο καλύπτεται από την ασφάλιση, αποτελεί δικαίωμα και δεν είναι φιλανθρωπία.

Η άποψή μου είναι αυτή, έχει γίνει δεκτή στο χώρο το δικό μας των υπηρεσιών αυτών, προτείνουμε λοιπόν τη συγχώνευση του ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ με το Άργος Ορεστικό καθώς επίσης και του ΚΑΦΚΑ Αμυνταίου και του ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ Φλώρινας με το Γενικό Νοσοκομείο Φλώρινας. Σκεφτείτε ότι το Νοσοκομείο Φλώρινας μπορεί να μην έχει φυσικοθεραπευτή, αλλά το ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ έχει τρεις φυσικοθεραπευτές.

Για το Νοσοκομείο Κοζάνης θεωρούμε αναγκαία τη διοικητική του όχι μόνο σε επίπεδο διοίκησης, αλλά την οργανική του συγχώνευση με το Νοσοκομείο Πτολεμαΐδας, με διατήρηση της λειτουργίας και των δύο νοσοκομείων αλλά με τη δυνατότητα και με την ευελιξία που παρέχει ο ενιαίος οργανισμός.

Πρέπει να αναπτυχθεί η ΜΕΘ της Κοζάνης, δυστυχώς είμαστε υπόλογοι και εμείς ως Διοίκηση γιατί αυτό το χρόνο δεν το καταφέραμε, δοκιμάζουμε τη μοίρα μας, δυστυχώς προκηρύξαμε τις θέσεις και όλες άγονες είναι, δεν μπήκε κανείς. Προβλέπεται η ανάπτυξη μαγνητικού τομογράφου διαβητολογικού τμήματος και η ανάπτυξη των κτιριακών του εφαρμογών.

Στο Νοσοκομείο Πτολεμαΐδας έχουμε ήδη σε εξέλιξη την ανάπτυξη ογκολογικής μονάδας, που θα είναι η ογκολογική μονάδα της Δυτικής Μακεδονίας, ήδη έχουν έρθει και οι διορισμοί των δύο γιατρών, προβλέπεται η ανάπτυξη ψυχιατρικού και παιδοψυχιατρικού τμήματος, η ανάπτυξη χειρουργείων ημέρας, η επέκταση των εξωτερικών ιατρείων όπου υπάρχουν δύο σημαντικά κτιριακά έργα στα νοσοκομεία αυτά, η ανάπτυξη του τμήματος αιμοδοσίας και η ανάπτυξη εκπαιδευτικών υποδομών για το ΤΕΙ της Δυτικής Μακεδονίας.

Αλλά το συγκρότημα Πτολεμαΐδας-Κοζάνης έχει και αρκετές συγχωνεύσεις, ενιαία λειτουργία και ενιαίος οργανισμός θα πει συγχώνευση των στεφανιαίων μονάδων, συγχώνευση των μαιευτικών και των αντίστοιχων παιδιατρικών τα οποία θα πρέπει ως πακέτο να πάνε ή στη μία πλευρά ή στην άλλη και από την άλλη πλευρά συγχώνευση των ουρολογικών και των ορθοπεδικών που επειδή έχουν χειρουργική κατεύθυνση μπορούν και τα δύο ως πακέτο να πάνε στο ένα ή στο άλλο.

Τα νοσοκομεία Έδεσσας Γιαννιτσών Βέροιας και Νάουσας με παρότρυνση δική μας και με προσπάθεια που καταβάλλαμε οικοδόμησαν κάποια κοινή πρόταση η οποία βασίζεται στην ιδέα λειτουργίας ενός άτυπου συγκροτήματος, δηλαδή συνεργασίας διατηρουμένων των τεσσάρων Διοικήσεων ή όποιας άλλης ενδιάμεσης διαβάθμισης μπορείτε να φανταστείτε, αυτή είναι η πολιτική απόφαση.

Αλλά τα στοιχεία που θα πούμε είναι στοιχεία που προέρχονται από τις Διοικήσεις των ίδιων των νοσοκομείων και τα οποία μιλούν για τη δημιουργία συγκροτήματος στα τέσσερα νοσοκομεία, συγχώνευση του ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ της Πέλλας με το νοσοκομείο Έδεσσας, ανάπτυξη της νέας πτέρυγας που είναι σε εξέλιξη στο Νοσοκομείο Έδεσσας, μεταφέρονται στα Γιαννιτσά το οφθαλμολογικό και το ΩΡΙΛΑ και απορροφά τα ουρολογικά τμήματα των Γιαννιτσών και της Βέροιας κι είναι πρόταση των νοσοκομείων των ιδίων.

Το Νοσοκομείο Γιαννιτσών υποδέχεται το οφθαλμολογικό και το ΩΡΙΛΑ της Έδεσσας, στέλνει το ουρολογικό του στην Έδεσσα, εντάσσεται και αυτό στο ενιαίο συγκρότημα, αναπτύσσει διαβητολογική μονάδα και προβλέπεται η μελλοντική ανάπτυξη λόγω των κτιριακών του υποδομών της ογκολογικής μονάδας του συγκροτήματος.

Το νοσοκομείο Βέροιας στο οποίο καταβάλλονται προσπάθειες κι είναι το νοσοκομείο που έχει την υψηλότερη πληρότητα εκτός Θεσσαλονίκης και είναι ίσως και το σημαντικότερο νοσοκομείο μας εκτός Θεσσαλονίκης, καταβάλλονται προσπάθειες για να αποκτήσει τις απαιτούμενες υποδομές κτιριακές που απαιτούνται, προτείνεται η συγχώνευσή του με το ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ Ημαθίας.

Τέλος η ανάπτυξη αιμοδυναμικού τμήματος και αυτό είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα τι θα πει λειτουργία ως συγκροτήματος. Είπαμε ναι στη δημιουργία αιμοδυναμικού τμήματος στη Βέροια, αλλά θα φέρνει πρόγραμμα ασθενών και από τα τέσσερα νοσοκομεία, όχι μόνο από το καρδιολογικό της Βέροιας. Αυτή είναι η έννοια του συγκροτήματος στη συγκεκριμένη περίπτωση.

Ανάπτυξη της ΜΕΘ και του τμήματος ΤΕΠ που είναι απαραίτητο στα πλαίσια του συγκροτήματος αυτού, μεταφορά ουρολογικού ορθοπεδικού όπως είπαμε και ΩΡΙΛΑ που αναφέρθηκαν ήδη και του ορθοπεδικού ειδικά στη Νάουσα η οποία Νάουσα οι ίδιοι προτείνανε να αποκτήσει έναν εντονότερο χαρακτήρα λόγω της παράδοσης που έχει στον ορθοπεδικό τομέα.

Το Νοσοκομείο της Νάουσας λοιπόν θα αναπτύξει περισσότερο το ορθοπεδικό του τμήμα και ένα τμήμα φυσικής αποκατάστασης, ενώ οι ίδιοι προτείνανε το οφθαλμολογικό και το ωτορινολαρυγγολογικό τους να συγχωνευθούν με τα αντίστοιχα τμήματα του Νοσοκομείου Βέροιας.

Θα σταματήσω λίγο στο εξής σημείο: Οι προτάσεις των τεσσάρων Διοικητών είναι -τις δείχνω με σεβασμό- είναι αυτές. Μένει το κενό εάν θα έχουν και τα τέσσερα νοσοκομεία παιδιατρικό και μαιευτικό. Αυτό είναι μία σημαντική απόφαση που πρέπει να εξεταστεί και να ληφθεί υπόψιν από όλους.

Θα πω κάτι άλλο που αφορά όλα τα μικρά νοσοκομεία που μπορεί να αποτελέσει κανόνα κ. Υπουργέ και σε πανελλήνιο επίπεδο. Στα μικρά νοσοκομεία μέχρι 100-120 κλινών, οι ίδιοι οργανισμοί δεν προβλέπουν τμήματα, προβλέπουν τομείς. Εμείς δημιουργήσαμε τμήματα, ο κάθε ένας μπήκε, μπήκε ουρολόγος έγινε Διευθυντής και είπε εγώ θέλω το ουρολογικό τμήμα.

Οι οργανισμοί τους προβλέπουν τομείς και η λειτουργία θα πρέπει να προσαρμοστεί στους υφιστάμενους οργανισμούς ανά τομείς, κακώς αυτά τα χρόνια εθεωρείτο εκσυγχρονισμός το να σπάσουν τους τομείς και να τους κάνουν τμήματα και κατά την άποψή μου ο εκσυγχρονισμός είναι στη συνλειτουργία των τμημάτων και των ειδικοτήτων και νομίζω ότι αυτό μπορεί να αποτελέσει και τη λύση για τα μικρά νοσοκομεία.

Στην Κατερίνη έχουμε το Νοσοκομείο Κατερίνης, ένα καινούριο τεράστιο κτίριο και το ψυχιατρικό Πέτρας Ολύμπου που είναι το μόνο νοσοκομείο που δε διαθέτει πλέον ασυλικό χαρακτήρα στην Ελλάδα, που προτείνεται η συγχώνευσή τους από τις Διοικήσεις και των δύο νοσοκομείων και το σύνολο των δομών αποασυλοποίησης καθώς και το τμήμα οξέων να ενταχθούν στο ψυχιατρικό τμήμα του Νοσοκομείου Κατερίνης.

Είναι απαραίτητο να αναπτυχθεί η ΜΕΘ και λόγω της απομακρυσμένης του θέσης σε σχέση με την πόλη να αναπτυχθεί και ένα συγκρότημα εξωτερικών ιατρειών στο παλιό νοσοκομείο μέσα στην πόλη για να εξυπηρετηθούν οι ανάγκες των πολιτών.

Κι εδώ θα σταματήσω εγώ να συνεχίσει ο κ. Μπουσουλέγκας για τα νοσοκομεία της Ανατολικής Μακεδονίας.