Πέμπτη, 28 Μαΐου 2020

Στελέχωση Δ/νσης Π.Φ.Υ.

11/12/2012

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

Αριστοτέλους 17, 101 87 Αθήνα (6ος όροφος)

Email: pfy@yyka.gov.gr

Fax: 210-5230577

ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ Δ/ΝΣΗΣ Π.Φ.Υ.

(γραφείο 5)

ΚΟΥΛΟΥΡΗ

ΦΩΤΕΙΝΗ

210-5232953

210-5229423

εσωτ. 255

ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Α΄

(γραφείο 1)

ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

210-5238740

εσωτ. 250

ΤΜΗΜΑ Α΄

(γραφείο 1)

ΚΑΤΑΧΑΝΑΚΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

210-5238740

εσωτ. 250

ΤΜΗΜΑ Α΄

(γραφείο 1)

ΣΑΚΚΟΥ

ΕΥΑΓΓΕΛΗ

210-5230577

210-5235027

εσωτ. 254

ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ

ΤΜΗΜΑΤΟΣ Β΄

(γραφείο 1α)

ΡΗΓΑ

ΑΘΑΝΑΣΙΑ

210-5232821

210-5231846

εσωτ. 251

ΤΜΗΜΑ Β΄

(γραφείο 1α)

ΚΡΑΒΑΡΙΤΗ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ

210-5232821

210-5231846

εσωτ. 251

ΤΜΗΜΑ Β΄

(γραφείο 1α)

ΓΙΑΒΑΣΗ-ΠΑΣΒΟΥΡΗ

ΤΑΞΙΑΡΧΟΥΛΑ

210-5232821

210-5231846

εσωτ. 251

ΤΜΗΜΑ Β΄

(γραφείο 1α)

ΣΟΛΩΜΟΥ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

210-5235835

εσωτ. 253

ΤΜΗΜΑ Β΄

(γραφείο 1α)

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ

210-5232821

210-5231846

εσωτ. 251

ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Γ΄

(γραφείο 2)

ΧΑΤΖΗΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ

ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ

210- 5235908

εσωτ. 252

ΤΜΗΜΑ Γ΄

(γραφείο 2)

ΒΑΛΙΔΑΚΗ

ΠΟΛΥΞΕΝΗ

210- 5235908

εσωτ. 252