Σάββατο, 13 Απριλίου 2024

Χαιρετισμοί

07/02/2014

Χαιρετισμός Υπουργού Υγείας

Η Ελλάδα αναλαμβάνει την Προεδρία του Συμβουλίου της Ε.Ε. εν μέσω μίας δύσκολης οικονομικής συγκυρίας, φιλοδοξώντας να συμβάλει στην ανάδειξη πολιτικών υγείας που αφορούν ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Οικογένεια. Η Προεδρία του Συμβουλίου αποτελεί για την χώρα μας μία μοναδική ευκαιρία και πρόκληση για προώθηση της συνεργασίας των κρατών μελών με στόχο την δημιουργία αποτελεσματικότερων συστημάτων υγείας.

Η πρώτη προτεραιότητα που θέτουμε, είναι η ανάδειξη των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν τα Ευρωπαϊκά συστήματα υγείας στο επίπεδο της χρηματοδότησής τους. Η οικονομική κρίση είναι μια πραγματικότητα σε πολλές χώρες από την οποία επηρεάζεται η υγειονομική περίθαλψη και γι’ αυτό απαιτείται μια λεπτομερής ανάλυση και αξιολόγηση των δράσεων, που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε ένα πακέτο παρεμβάσεων αντιμετώπισης της κρίσης και ανάπτυξης ενός μοντέλου ανάκαμψης.

Η δεύτερη προτεραιότητα, αυτή της Μετανάστευσης και της Δημόσιας Υγείας, είναι ένα Ευρωπαϊκό ζήτημα, το οποίο χρήζει Ευρωπαϊκής λύσεως. Στόχος της Ελληνικής Προεδρίας είναι να θέσει το θέμα της μετανάστευσης στο επίκεντρο των συζητήσεων και να προωθήσει την συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών για την αντιμετώπιση μίας κοινής προκλήσεως, η οποία επηρεάζει την δημόσια υγεία.

Η τρίτη προτεραιότητα της Προεδρίας μας, είναι η διατροφή και η φυσική άσκηση, δεδομένου ότι αποτελούν σημαντικούς παράγοντες που σχετίζονται με την υγεία των πληθυσμών στην Ευρώπη. Τόσο η διατροφή και δη η μεσογειακή, όσο και η φυσική άσκηση/δραστηριότητα, αποτελούν πυλώνες του τρόπου ζωής μας και μπορούν να καθορίσουν το συνολικό επίπεδο της υγείας μας.

Η υγιεινή διατροφή και η προώθηση του Μεσογειακού Προτύπου Διατροφής σε συνδυασμό με την φυσική άσκηση, ως επιλογές υγιούς συμπεριφοράς και τρόπου ζωής αποτελούν ασπίδα στην μάχης κατά των επιδημιών και των χρονιών παθήσεων. Το θέμα αυτό θα αποτελέσει αντικείμενο Συνδιάσκεψης υψηλού επιπέδου που θα πραγματοποιηθεί στις 25-26 Φεβρουαρίου στην Αθήνα.

Η Ελληνική Προεδρία στοχεύει επίσης στην ανάδειξη των ευεργετικών αποτελεσμάτων που μπορεί να προσφέρει η Ηλεκτρονική Υγεία στους ασθενείς, στα συστήματα υγείας και στην κοινωνία. Ειδικά σε περιόδους οικονομικής κρίσης, η ανάπτυξη ηλεκτρονικών υπηρεσιών υγείας μπορεί να συμβάλλει ως μοχλός ανάπτυξης και ανταγωνιστικότητας, συγκρατώντας το κόστος της υγειονομικής περίθαλψης και εξασφαλίζοντας τη βιωσιμότητα των συστημάτων υγείας, διατηρώντας ταυτόχρονα την ποιότητα και την ασφάλεια των υπηρεσιών στο επιθυμητό επίπεδο.

Το Ελληνικό Υπουργείο Υγείας σας προσκαλεί στις εκδηλώσεις της Ελληνικής Προεδρίας, και προσδοκά στην συμμετοχή σας, ώστε να επιτευχθούν οι ανωτέρω στόχοι για καλύτερη υγεία, αποτελεσματικότερη διαχείριση των συστημάτων υγείας και περίθαλψη των πολιτών της Ευρώπης μέσα από βιώσιμα συστήματα υγείας.

Άδωνις Γεωργιάδης

Υπουργός Υγείας

Χαιρετισμός Υφυπουργού Υγείας

Αγαπητέ Κύριε/Κυρία,

Η Συνδιάσκεψη Υψηλού Επιπέδου με θέμα «Διατροφή και Φυσική Δραστηριότητα από την παιδική έως την τρίτη ηλικία: προκλήσεις και ευκαιρίες» που λαμβάνει χώρα στις 25-26 Φεβρουαρίου 2014, στην Αθήνα, Ελλάδα, είναι μια σημαντική προτεραιότητα της Ελληνικής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο σκοπός του Συνεδρίου είναι να επικεντρωθεί στην διατροφή και τη φυσική δραστηριότητα σε σχέση με την υγεία κατά τη διάρκεια της ζωής, δηλαδή από την παιδική ηλικία μέχρι τα γηρατειά, λαμβάνοντας υπόψη τόσο τις προκλήσεις όσο και τις ευκαιρίες για την επίτευξη ενός υγιεινού τρόπου ζωής και να καθορίσει μια ολοκληρωμένη προσέγγιση της ΕΕ, έτσι ώστε να συμβάλει στην μείωση των προβλημάτων υγείας σε όλη τη διάρκεια της ζωής. Επιπλέον, ο στόχος του Συνεδρίου είναι να αναπτύξει και να διευκολύνει την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με την διατροφή και τη φυσική δραστηριότητα μεταξύ των πολιτικών των Κ – Μ της ΕΕ. Η προστασία και η προαγωγή της υγείας των πολιτών της, αποτελεί δεδηλωμένη προτεραιότητα για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Στο πλαίσιο της διατροφής και της φυσικής δραστηριότητας, οι στόχοι του Συνεδρίου προορίζεται να παρέχουν γνώσεις στους ακόλουθους τομείς εμπειρογνωμοσύνης:

α) τα πλεονεκτήματα της πρόληψης έναντι εκείνων της ιατρικής θεραπείας, με ιδιαίτερη έμφαση στην καλή διατροφή και τη σωματική δραστηριότητα για όλες τις ομάδες του Ευρωπαϊκού πληθυσμού,

β) την παιδική παχυσαρκία ως πρόβλημα της Δημόσιας Υγείας και την αντιμετώπισή της, η οποία αφορά στην νεολαία στην Ευρωπαϊκή Ένωση,

γ) την ενθάρρυνση και την υιοθέτηση βιώσιμων διατροφικών συνηθειών, οι οποίες θα πρέπει να επισημανθούν, με σκοπό την ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης μεταξύ όχι μόνο των προνομιούχων κοινωνικών τάξεων των Κρατών Μελών, αλλά και όλης της κοινωνικής διαστρωμάτωσης και τις ηλικίες, λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διατροφικές συνήθειες αναφέρονται σε όλους τους ανθρώπους από διαφορετικά κοινωνικο-οικονομικά στρώματα, και

δ) την προώθηση και προβολή, καθώς και την έγκριση όλων των τύπων των φυσικών δραστηριοτήτων, όπως τις καθημερινές δραστηριότητες ή τα αθλήματα ή οποιαδήποτε άλλη φυσική άσκηση, στο πλαίσιο μιας σύγχρονης, ολοκληρωμένης καθημερινής ζωής.

Τέλος , η Συνδιάσκεψη αναμένεται να προετοιμάσει συμπεράσματα με στόχο να εγκριθούν στο Συμβούλιο Υγείας Υπουργών, με γνώμονα την περαιτέρω βελτίωση της ποιότητας ζωής των Ευρωπαίων πολιτών και να διευκολύνει την ανταλλαγή των πολιτικών για την διατροφή και την φυσική δραστηριότητα μεταξύ των Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Υπό το πρίσμα των ανωτέρω, ανυπομονώ να σας καλωσορίσουμε στην Αθήνα, προκειμένου να συμμετάσχετε σε μια γόνιμη συζήτηση σχετικά με την προώθηση της διατροφής και της φυσικής δραστηριότητας σε όλη την διάρκεια του κύκλου ζωής.

Ειλικρινά,

Ζέττα Μ. Μακρή

Υφυπουργός Υγείας