Δευτέρα, 24 Ιανουαρίου 2022

Δημόσια Διαβούλευση για τη Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο:

17/11/2011

Η περίοδος διαβούλευσης ολοκληρώθηκε.

18/11/2011

Δημόσια Διαβούλευση για την προκήρυξη του έργου: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΕΚΕΠΥ) ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΕΡΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΑΝΑΓΚΗΣ ΚΑΙ ΚΡΙΣΕΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ »

Το Εθνικό Κέντρο Επιχειρήσεων Υγείας (EKEΠΥ) ανακοινώνει ότι θέτει σε δημόσια διαβούλευση την προκήρυξη για το έργο: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΕΚΕΠΥ) ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΕΡΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΑΝΑΓΚΗΣ ΚΑΙ ΚΡΙΣΕΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ» που έχει ενταχθεί στο Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση» (Πρόσκληση 22.3) με κωδικό ΟΠΣ 340196 και συνολικό προϋπολογισμό που ανέρχεται στο ποσό των 1.267.723,57 ΕΥΡΩ (χωρίς ΦΠΑ) και 1.559.300,00 ΕΥΡΩ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).

  • Ημερομηνία έναρξης διαβούλευσης: 18/11/2011
  • Ημερομηνία λήξης διαβούλευσης: 5/12/2011

Στα συνημμένο αρχεία θα βρείτε το τεύχος του διαγωνισμού και το έντυπο υποβολής προτάσεων διαβούλευσης.

Τεύχος Διακήρυξης σε Διαβούλευση – PDF

Έντυπο υποβολής προτάσεων διαβούλευσης. - WORD

Αποστολή του εντύπου διαβούλευσης μέσω e-mail στο ekepy@yyka.gov.gr με θέμα "Διαβούλευση Έργου EKEΠΥ – ΨΣ_340196".