Κυριακή, 17 Οκτωβρίου 2021

Διενέργεια Πρόχειρου Διαγωνισμού για την επιλογή Οικονομικού Συμβούλου Υποστήριξης της Υπεύθυνης Αρχής του προγράμματος του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσφύγων

18/03/2011