Κυριακή, 17 Οκτωβρίου 2021

Ματαίωση πρόχειρου διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου ανάθεσης του έργου «Προμήθεια Συστήματος Διαχείρισης και Επιχειρηματικής Ευφυΐας» και επαναπροκήρυξη αυτού

29/03/2011